icon-arrow-right
Home Samen geven we de toekomst vorm

Samen geven we de toekomst vorm

Innovatie | Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid | Over Vialis

“We zien dat de drukte en verstedelijking is toegenomen, zeker de afgelopen paar jaar.”, begint Robbert Wittmaekers, algemeen directeur van Vialis bij Koninklijke VolkerWessels, “De verdergaande verstedelijking levert uitdagingen op in het stedelijk gebied en de drukte op de weg. Spannende vraag daarbij is hoe we om moeten gaan met het openbaar vervoer en met de fiets. Alle ontwikkelingen bewogen zich naar een piek toe, alles was verstopt en onveiliger aan het worden. Dit jaar is dat ineens allemaal omgedraaid, de traditionele mobiliteitsvraagstukken zijn plotseling verdampt. Je kunt overal doorrijden, mensen zitten thuis. De enige files zijn de files (met de auto en op de fiets) naar de bossen in de weekenden.”

“Datgene wat normaal was in verkeersmanagement is dit jaar compleet omgedraaid”, gaat Wittmaekers verder, “de vraag is nu of we wel weer terug zullen gaan naar ‘normaal’. Als we dat niet weten, moet je dan wel wegen verbreden? Thuiswerken is nu universeel geworden. In het verleden was de hoofdvraag altijd ‘hoe voorkom je congestie’, nu is de vraag veel meer ‘hoe krijg je mensen zo efficiënt en zo veilig mogelijk van A naar B’, gebruikmaken van verschillende modaliteiten.”

shutterstock_173439476_small.jpg

Kansen

Vialis-directeur Jan Willemsen vult aan. “In het verleden waren mensen wel bereid om anderhalf uur in de file te staan voor hun werk. Op dat punt zijn we nu wel tot bezinning gebracht. Nu dat niet meer hoeft, gaan mensen zich veel bewuster afvragen of ze dat er wel voor over hebben. Mensen willen vooral voorspelbaarheid: wanneer kan ik de weg op, zonder in de file te staan?”. Willemsen ziet ook een duidelijke verschuiving van prioriteiten naar duurzaamheid. “Vroeger was duurzaamheid iets dat moest, omdat dat in het contract stond. Nu is dat veel meer een intrinsiek doel geworden, duurzaam denken zit veel meer in het DNA van mensen en van Vialis.”

“We zien ook  kansen”, stelt Wittmaekers, “we kunnen en willen nu op álle modaliteiten (auto, OV, fiets e.a. ) bewegen, waar dat voorheen niet als totaalpakket werd gezien. Door vervoer over weg, water en spoor gecombineerd in te zetten creëer je een systeem van duurzame en betrouwbare mobiliteit.”

Van hardware-leverancier naar totaalaanbieder

“De afgelopen 125 jaar is Vialis van oudsher de hardware-leverancier geweest. Maar het apparaat is niet meer datgene dat alleen het verschil maakt, het gaat nu om de oplossing van een specifiek probleem. Door oplossingen met elkaar te integreren kunnen wij als bedrijf waarde toevoegen. Als bedrijf hebben we een transformatie doorgemaakt van apparatenspecialist naar speler op een integraal speelveld. Die overgang naar dienstverlener heeft zich de afgelopen twee jaar afgespeeld, en onze nieuw ontstane dienstverlenersrol landt op een mooi moment. We zijn zo minder reactief, maar juist proactief in het publieke domein. Zo’n overgang kost jaren, en vergt een ander DNA van je bedrijf. De coronacrisis heeft ons overigens wel min of meer geholpen bij deze overgang. Zo is het nu niet meer dan logisch dat je een iVRI op afstand moet kunnen beheren”, stelt Wittmaekers.

Willemsen: “We willen een partner zijn voor de mobiliteitswereld, in de breedste zin. We merken een duidelijke urgentie bij onze relaties en bij onszelf. Niet meer wachten op een uitvraag en dan starten, maar proactief de klant helpen door zelf in beweging te komen.”

De toekomst laten zien

“Visies en strategieën ontstaan op papier en in prachtige PowerPoint-presentaties. Daar ontkom je niet aan, ook wij niet. Maar in 2021 willen wij in een aantal concrete showcases laten zien wat onze visie en strategie is. We kiezen ervoor om te laten zien wat we willen betekenen voor de veiligheid en efficiëntie in de publieke omgeving. Een mooi voorbeeld is de pilot in Almere, dat is echt ‘Vialis 2021’.”
In Almere is een compleet systeem ingericht, waar het verkeer niet alleen op verkeersaanbod gestuurd kan worden, maar ook op basis van andere parameters, zoals geluid, licht, beschikbaarheid van wegen en milieuwaardes. “We willen laten zien wat we in beweging hebben gezet.”

Ook de Container Exchange Route (CER) in de Rotterdamse haven wordt een mooi voorbeeld van het moderne Vialis. “Door middel van sensoren en een verkeersmanagementplatform realiseren we daar een optimale afhandeling van het vele verkeer”.

De inzet van Vialis beperkt zich niet tot de weg. “Voor ProRail laten we een showcase zien waar we de overweg integreren in een verkeersmanagementsysteem. Op die manier zien we de invloed van het sluiten van de overweg op de situatie op de weg. Aan de spoorkant installeren we een aftelsein voor de machinist, zodat de trein vlotter kan vertrekken. Door efficiënt te werken kun je zo meer treinen per uur laten vertrekken, met als gunstige bijkomstigheid dat de overweg bij de stations juist minder lang dicht is. Zo brengen we deze twee, van oudsher gescheiden, werelden bij elkaar. Ook voor waterwegen gaan we vergelijkbare projecten uitvoeren.”

Wittmaekers: “Vroeger had je gewoon lampen in een tunnel, en dat was het dan. Nu is een tunnel een compleet geïntegreerd systeem van 52 verschillende systemen die allemaal met elkaar verbonden zijn. Een tunnel is nu een stukje in een verkeersregelcircuit. Beton is belangrijk, maar staat niet meer op zichzelf. De combinatie met systemen, dat is het belangrijkste.

+