icon-arrow-right
Home Regionaal verkeersmanagement - Creatief en economisch verantwoordelijk omgaan met bestaand asfalt

Regionaal verkeersmanagement - Creatief en economisch verantwoordelijk omgaan met bestaand asfalt

Doorstroming | Over Vialis

Wie de ruimte niet heeft, moet slim zijn. Wanneer van oorsprong agrarische gebieden bijvoorbeeld een meer stedelijke functie krijgen neemt de verkeersintensiteit toe. Soms ontbreekt echter de ruimte om voldoende asfalt aan te leggen om zo doorstroming te garanderen. Creatief omgaan met de middelen die er zijn, is het devies.
VM 2010 logo

Op 9 december 2010 geven de heer Nico Janssen (projectleider bij de provincie Gelderland) en de heer Kor Kleijwegt (projectleider bij Vialis) tijdens de Dag van Verkeer en Mobiliteit in Houten een lezing over de noodzakelijke make-over van de N302, waarbij gekozen werd voor slimmer asfalt in combinatie met beperkt extra asfalt. Het gehele traject van de wijze van aanbesteding, totstandkoming van de vraagspecificatie, het ontwerpproces, keuzes tot en met realisatie komen tijdens deze lezing aan bod. U kunt zich aanmelden voor deze lezing via de website van de Dag van Verkeer en Mobiliteit: www.verkeerenmobiliteit.nl.

 

De N302 verbindt Gelderland met Flevoland. Vanwege een toename van woon-werkverkeer en bezoekers van het Dolfinarium en Walibi World, oversteeg de verkeersintensiteit op de provinciale weg de toenmalige capaciteit. De omliggende agrarische bedrijven vormden een extra mobiliteitsuitdaging; landbouwvoertuigen moeten ook gebruik kunnen maken van deze weg zonder stremmingen te veroorzaken. Voor de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk was alleen méér asfalt geen optie; het beschikbare asfalt moest ook efficiënter gebruikt gaan worden. Projectbureau N302 deed een Europese aanbesteding op basis van een functionele vraagspecificatie, een zogenoemd Design, Construct & Maintain contract. Geïnteresseerde partijen werden gevraagd zelf creatieve en economisch verantwoorde oplossingen te bedenken voor de ongeveer vierhonderd eisen die het projectbureau had opgesteld.

 

Uiteindelijk kozen de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk Heijmans en Vialis om de N302 door Harderwijk een noodzakelijke make-over te geven.

 

Hiermee werd gekozen voor een oplossing met slimmer asfalt in plaats van méér asfalt, waarmee de belangrijke criteria in het selectieproces werden gerealiseerd: veilige doorstroming van het verkeer, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

 

Er werd bij de uitvoering gekozen voor een combinatie van bestaande basiscomponenten en nieuwe systemen, allemaal gestuurd door hetzelfde operationele verkeersmanagementsysteem. Deze componenten hebben een directe invloed op het verkeer en moeten te allen tijde functioneren om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Daarom vormen zij de vaste bouwstenen van het N302-project. Slimme trucs en toepassingen werden op een ander niveau toegepast.

 

Inmiddels is het project opgeleverd en is er veel regionaal verkeersmanagement-kennis vergaard. Het verkeer op de N302 (inclusief aan- en afvoerwegen) wordt optimaal afgewikkeld, waarbij het  nieuwe Verkeers Management Systeem alle beschikbare middelen inzet om de doorstroming van het verkeer te maximaliseren.

+