icon-arrow-right
Home Regio Utrecht, Vialis en Hoeflake gaan unieke samenwerking aan met het prestatiecontract OVL en VRI

Regio Utrecht, Vialis en Hoeflake gaan unieke samenwerking aan met het prestatiecontract OVL en VRI

Doorstroming | Veiligheid | Partnership | Verkeersregelingen | Verkeersregelautomaten | Openbare verlichting

Het ‘integraal prestatiecontract instandhouding openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2018-2022’ voor de regio Utrecht is gegund aan Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis en Hoeflake.

Utrecht

Dit prestatiecontract is uniek vanwege zijn gerichtheid op samenwerking en partnerschap en loopt voorop om dit in de praktijk te realiseren. Het contract verstevigt de ingezette samenwerking tussen wegbeheerders in de regio Utrecht en is gezamenlijk op de markt gezet door de provincie Utrecht en gemeenten Utrecht, Houten en Woerden. Het onderhoudscontract start in 1 april 2019 en heeft een duur van 4 jaar  met optioneel twee maal één jaar verlenging. 

 

Vialis gaat voor de provincie Utrecht het beheer en onderhoud van alle Dynamisch VerkeersManagement systemen (DVM) inclusief de openbare verlichting (OVL) uitvoeren. Voor de gemeenten Utrecht, Woerden en Houten wordt het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties (VRI) door Vialis opgepakt.

Minder hinder en verhogen verkeersveiligheid

Het achterliggend doel van dit contract is het verminderen van hinder en het verhogen van de veiligheid door beter werkende verkeersregelinstallaties en openbare verlichting in de regio.

Samenwerking

Het contract komt voort uit een gezamenlijk opgestelde visie en is door de vier genoemde wegbeheerders opgesteld. Ook wordt het door de wegbeheerders uitgevoerd en gemonitord. Daarnaast wordt de samenwerking anders opgezet. Er wordt als gelijkwaardige partners samengewerkt in plaats van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, waarbij er wordt gedacht in elkaars belangen.

+