icon-arrow-right
Home Realtime geïnformeerd over reistijd naar Amsterdam

Realtime geïnformeerd over reistijd naar Amsterdam

Doorstroming | Over Vialis

Met ‘doorstroming’ hoog in het vaandel zocht de gemeente Purmerend naar mogelijkheden om de ochtendspits in de stad soepeler te laten verlopen. De openstelling van de spitsstrook op de A7 in 2008 bleek neveneffecten te hebben op de regionale bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de gemeente. Een samenhangende set (verkeersmanagement)maatregelen moest de bereikbaarheid verbeteren. Eén van die maatregelen was het plaatsen van een dynamisch routeinformatiepaneel (DRIP) op de Waterlandlaan die voor de automobilist de snelste reistijd aangeeft naar de ring A10. De door Vialis geboden oplossing informeert sinds een aantal weken de Purmerendse forens die richting Amsterdam reist.
Logo Vialis

Door de informatie op de DRIP worden de automobilisten via de voorkeursroute over de Gorslaan en de Laan der Continenten naar de A10 (Amsterdam) verwezen. De getoonde reisinformatie leidt  tot een efficiënter gebruik van de wegen in de stad en hierdoor een vermindering van de kooldioxide-uitstoot.  Elke paar minuten wordt de door Vialis gegenereerde en getoonde reisinformatie bij gewerkt. Hierdoor blijft de automobilist geïnformeerd over de meest efficiënte en snelste route naar de ring A10 in Amsterdam.

Elders in de stad is op de Gorslaan een tweede DRIP geplaatst. De gemeente Purmerend overlegt momenteel met de andere wegbeheerders Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland om ook dit paneel zo snel mogelijk in werking te stellen om zo de weggebruiker in Purmerend nog beter te informeren.

+