icon-arrow-right
Home Realisatieovereenkomst IJsselmondse Knoop is een feit!

Realisatieovereenkomst IJsselmondse Knoop is een feit!

Doorstroming | Veiligheid | Ontwerp | Installatie werkzaamheden

Na een succesvolle eerste bouwteamfase gunt Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) de realisatiefase aan KWS, die hiervoor nauw samenwerkt met VolkerWessels Infrastructuur-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en Vialis. De reconstructie begint dit najaar en duurt anderhalf jaar. Vialis zorgt binnen dit project voor een veilige doorstroming.

20210914 Samenwerking IJsselmondse Knoop KWS GRNR.jpg
Links: Gert-Jan Metselaar van de GRNR, rechts: Pieter Ahsman van KWS

Ontsluiting op de A15

De IJsselmondse Knoop is de ontsluiting van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port, waar Nieuw Reijerwaard deel van uitmaakt, op de snelweg A15. Bij de reconstructie van de IJsselmondse knoop gaan de VolkerWessels-ondernemingen de Verbindingsweg aansluiten op de kruising met de Dierensteinweg en de IJsselmondse Randweg. De Verenambachtseweg krijgt een nieuwe kruising met de Verbindingsweg. De wegen worden voorzien van meer opstelstroken en er worden twee onderdoorgangen gemaakt, zodat het fietsverkeer veilig kan kruisen.

Van ontwerp naar realisatie

Van Hattum en Blankevoort en Vialis hebben als onderaannemer met KWS, die een bouwteam vormt met GRNR, gezamenlijk het ontwerp verzorgd. De uitdaging van dit project was dat er veel stakeholders bij betrokken zijn. Het project speelt zich af op het scheidsvlak tussen de gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht. Waterschap Hollandse Delta is de beheerder van het knooppunt, de op- en afritten van de A15 zijn in beheer van Rijkswaterstaat en de opdrachtgever is Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Deze diversiteit aan stakeholders maakte het voor het bouwteam een grote opgave om tot een juist ontwerp en faseringsplan te komen. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, zijn we gekomen tot een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de realisatieovereenkomst.

 

Duurzame en veilige doorstroming

De IJsselmondse knoop is een drukke verbindingsweg waarbij een veilige doorstroming belangrijk is. Vialis is binnen dit project verantwoordelijk voor de realisatie van de verschillende (tijdelijke) technische installaties op en langs de wegen. Het is een project met veel raakvlakken waarbij de technische installaties in alle fasen van het project operationeel dienen te blijven. Dit vraagt om gerichte oplossingen en een intensieve samenwerking met KWS en Van Hattum en Blankevoort. Vialis is trots op haar deelname aan het project en kijkt uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen.

+