icon-arrow-right
Home Provincie Utrecht en Vialis treden samen op tegen slechte bereikbaarheid van bestemming

Provincie Utrecht en Vialis treden samen op tegen slechte bereikbaarheid van bestemming

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Slechte bereikbaarheid van bestemming? Een doorn in het oog van wegbeheerders. De provincie Utrecht neemt actie tegen de slechte bereikbaarheid van een aantal bestemmingen en gebruikt hiervoor de nieuwe technieken van Vialis. Op sommige trajecten wordt hiermee een tijdwinst van 50 % behaald, is de verwachting. Met het BRIK-systeem van Vialis schatten de verkeerslichten straks zelf in wanneer ze van kleur moeten veranderen, onderling zullen de verschillende verkeerslichten met elkaar gaan communiceren, de groentijden op kruisingen worden zo automatisch beter op elkaar afgestemd, waardoor de doorstroming zal verbeteren.

Hoe werkt dit?

De ‘intelligente’ verkeerslichten geven aan elkaar door hoeveel verkeer ze verwerken. Daar waar traditionele verkeerslichten nog werken met een verkeerslus per kruising, geeft het het BRIK-systeem gedurende het gehele traject aan hoeveel verkeer eraan komt en hoe hard het rijdt. De lichten weten zo exact wanneer ze op groen moeten springen. Wanneer het niet nodig is (weinig aansluitend verkeer) zal het BRIK-systeem niet ingrijpen. Traditioneel gaat de verkeersregelinstallatie pas nadenken wanneer een auto het verkeerslicht nadert. Een traditionele groene golf heeft vaste grenzen voor de groentijd en kan beperkt inspelen op de fluctuaties in de verkeersstromen.

BRIK

BRIK staat voor Bijzondere Realisaties Intelligente Koppelingen.
BRIK koppelt de verschillende kruispunten die met elkaar moeten communiceren. De eerste verkeersregelinstallatie is de versturende VRI, de volgende de ontvangende VRI. De versturende VRI geeft een status door die de volgende VRI verwerkt en op zijn beurt weer doorzet. De ontvangende VRI bepaalt op basis van de ontvangen informatie welke groep van voertuigen hij als een ‘peloton’ definieert. Dit ‘peloton’ bestaat altijd uit een maximaal aantal voertuigen op basis waarvan de groentijd wordt bepaald. Bij elke kruispunt wordt opnieuw bekeken of er ‘pelotons’ waargenomen kunnen worden. Op basis van het aantal voertuigen in het ‘peloton’ wordt bepaald welke mate van prioriteit er aan het ‘peloton’ wordt toegekend, hiertoe zijn verschillende prioriteitenniveaus mogelijk.

Voordelen BRIK

Door het gebruik van BRIK zal één voertuig op een zijrichting geen 20 auto’s op de hoofdrichting laten stoppen, waardoor de doorstroming op de hoofdweg beter is dan bij traditionele verkeersregelingen. De voertuigen die op de weg rijden zullen dus altijd voordeel ondervinden in het aantal stops en verliestijden.
Een ‘peloton’ heeft een maximaal instelbare lengte, waardoor het verkeer op naast gelegen wegen ook voldoende mogelijkheid heeft om spoedig door te kunnen rijden.

Groene Golf
+