icon-arrow-right
Home ProRail treft nieuwe maatregel tegen roekeloos gedrag op spoorwegen

ProRail treft nieuwe maatregel tegen roekeloos gedrag op spoorwegen

Over Vialis

De veiligheid van Nederlandse spoorwegovergangen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Vooral dankzij de ombouw van met automatische knipperlichten beveiligde overwegen (AKI's) naar overwegen met automatische halve overwegbomen (AHOB's), daalde het aantal dodelijke slachtoffers. Maar nog altijd gebeuren er helaas ongevallen op overwegen. Roekeloosheid is de voornaamste oorzaak van overwegongevallen. Vandaar dat nu onder steeds meer voetgangersoverwegen hanghekwerken onder de bomen worden geplaatst, die het onder spoorbomen doorkruipen onmogelijk maken.
Hang hekwerk

Niet alleen automobilisten, ook veel voetgangers en fietsers nemen willens en wetens risico's en trekken zich niets aan van gesloten spoorbomen. Dat zijn jongeren die het geduld niet kunnen opbrengen, of stoer willen doen tegenover vrienden, maar ook moeders met kinderen die zich haasten om op tijd op school te komen.

 

ProRail, de beheerder van de spoorinfra, heeft in eerste instantie binnen het project VVO (Verbetering Veiligheid Overwegen) op bijna 600 locaties AKI's vervangen door AHOB's. Ook zijn middenbermen verhoogd en waar nodig extra AHOB's bijgeplaatst om slalommende automobilisten en fietsers te ontmoedigen. Inmiddels heeft ProRail als vierde maatregel om het aantal dodelijke slachtoffers bij overwegen te doen dalen, in nauwe samenwerking met Vialis een hangwerk voor bestaande overwegbomen ontwikkeld.

 

De spoorboom met uitklapbaar hangwerk maakt het passanten onmogelijk om, nadat de bomen gesloten zijn, er alsnog onderdoor te kruipen. Het hekwerk voorkomt hiermee levensgevaarlijke situaties.

 

Gedurende een periode van ca. twee jaar is het effect van het plaatsen van hanghekwerken onderzocht bij een overweg in Noord-Brabant en een bij de RET in Rotterdam. De resultaten waren veelbelovend. TNO heeft aangetoond dat de spoorveiligheid op deze locaties verbeterd is. Inmiddels heeft ProRail Vialis de opdracht verstrekt voor het produceren van nog eens 121 hanghekwerken. De spooraannemers Volker Rail Nederland en Strukton Systems zullen medio maart 2011 de eerste serie van de nieuwe hanghekwerken plaatsen.

+