icon-arrow-right
Home Primeur op N302: uniek integraal verkeersmanagement-systeem

Primeur op N302: uniek integraal verkeersmanagement-systeem

Doorstroming | Over Vialis

Vialis heeft opdracht voor het ontwerpen, bouwen, leveren en onderhouden van een uniek verkeersmanagementsysteem voor de provinciale weg N302 bij Harderwijk. Met opdrachtgever Heijmans Infra is een integraal systeem aangeboden waarin een totaalpakket van wegkantsystemen en centrale systemen de verkeersafwikkeling op de N302 gaat regelen.
uniek verkeersmanagementsysteem op de N302

In opdracht van de provincie Gelderland wordt de N302 voorzien van rijstrooksignalering, dynamische route-informatiepanelen (DRIP's), parkeerverwijzing, verkeersregelinstallaties en een weerstation. Tevens zal er een meetpunt 'Weigh in Motion' worden geplaatst. Hiermee kunnen overbeladen vrachtwagens, die veel schade aan de weg veroorzaken, al rijdend worden gesignaleerd.

De rijstrooksignalering wordt gebruikt voor filestaartbeveiling, het afsluiten van rijstoken en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid op basis van weers- en verkeersinformatie.


Buiten de spitsuren zal landbouwverkeer worden toegelaten op het noordelijk deel van de N302. Berm-DRIP's zullen worden ingezet om het overige verkeer hierop te attenderen. Op de berm-DRIPS zal tevens verkeersinformatie (files, wegwerkzaamheden) verschijnen en informatie van het parkeerverwijssysteem over de parkeerlocaties in het centrum van Harderwijk en bij Dolfinarium.
Op de gelijkvloerse kruisingen van de N302 worden Vitrac verkeersregelautomaten geplaatst die aan elkaar gekoppeld zijn voor een optimale verkeersafwikkeling.

 

Het unieke van het systeem op de N302 is dat alle systemen zijn gekoppeld aan één verkeersmanagementcentrale, waardoor regelscenario's en verkeersmaatregelen gezamenlijk en gecoördineerd kunnen worden ingezet.


Behalve het systeem zelf is ook het type contract bijzonder. Het gaat namelijk om een Design, Construct & Maintain-contract. De inschrijving was op basis van een functionele vraagspecificatie, waarin de opdrachtnemer wordt uitgedaagd om met de beste technische en economisch meest voordelige oplossing te komen en die vervolgens zelf te vertalen naar producten en diensten.

In 2010 zal het integrale verkeersmanagementsysteem volledig operationeel zijn. Vervolgens zorgt Vialis ervoor dat het systeem de komende 15 jaar conform de eisen uit de functionele vraagspecificatie blijft functioneren.

+