icon-arrow-right
Home Vialis helpt mee aan minder files in Amsterdam-West

Vialis helpt mee aan minder files in Amsterdam-West

Doorstroming | Over Vialis

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een proef om door innovatief gebruik van technologieën in de auto en op de weg files in de regio Amsterdam te verminderen. Vialis is partner binnen dit project en werkt mee aan deze grootschalige proef. Vialis is verantwoordelijk voor de netwerkregeling op 7 kruispunten aan beide zijden van de A10. Inmiddels is deze netwerkregeling, conform opdracht, opgeleverd en zijn alle wegkantsystemen hiermee operationeel

De netwerkregeling wordt zowel met lokale informatie als met data van de snelweg gevoed. Zodra het voor de doorstroming op de A10 wenselijk is de toestroom van verkeer te minderen, wordt decentraal bepaald hoe dat het beste kan gebeuren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om bij een van de verkeersregelinstallaties het verkeer te bufferen.

Weggebruikers krijgen in de toekomst persoonlijke reisinformatie in de auto om zelf de beste reiskeuze te maken. Verkeerslichten en TDI’s (verkeerslichten bij de opritten naar de snelweg) reageren gecoördineerd op voorspellingen van files.  Zo komen weggebruikers sneller op hun bestemming en kunnen ze rekenen op een betrouwbare reistijd.

Hiermee wordt straks bereikt:
• opstoppingen beginnen later, zijn korter en lossen eerder op (zowel op de ring als op hoofdroutes in de binnenstad)
• verkeer op de ring rijdt beter door
• beter, individueel reisadvies.

Rijkswaterstaat werkt binnen PPA met de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam, markt (Vialis, Technolution, Arane, Ziut) en wetenschap op een innovatieve manier samen aan oplossingen voor betere bereikbaarheid, met name voor drukke, stedelijke gebieden.

PraktijkproefAmsterdam.overzichtA10
+