icon-arrow-right
Home PlanetFit-certificaat voor EnViVer

PlanetFit-certificaat voor EnViVer

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Vialis ontving van moederbedrijf VolkerWessels het ‘PlanetFit'-certificaat voor EnViVer. 'PlanetFit' staat voor duurzame, innovatieve oplossingen van VolkerWessels, die aantoonbaar waarde toevoegen aan de markt en het milieu. Dit betekent dat het concept zowel financieel rendabel moet zijn maar ook de (negatieve) impact op het milieu helpt te verminderen.
Vlot op weg

Het toenemende verkeer doet de luchtkwaliteit in Nederland geen goed. Ook de doorstroming van het verkeer komt op de overvolle wegen onder druk te staan.  Beleidsmakers en wegbeheerders moeten zich in een spagaat bewegen om het verkeer rijdende te houden en tegelijkertijd te voldoen aan de aangescherpte Europese milieunormen. Samen met TNO ontwikkelde Vialis EnViVer, een milieumodule waarmee vooraf exact kan worden berekend welke effecten verkeersmaatregelen hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met welke voertuigen over het wegennet rijden. Immers, het ene voertuig zal minder schadelijke stoffen uitstoten dan een ander voertuig.

 

Eerste toepassingen van de module in de praktijk laten zien dat ruim 10 % minder uitstoot van schadelijke stoffen al snel tot de mogelijkheden behoort. EnViVer wordt momenteel in diverse grotere gemeentes in Nederland toegepast. Momenteel werkt Vialis aan een ‘light'-versie, zodat de module ook toepasbaar wordt in gemeentes met minder autoverkeer.

 

Het juryrapport was vol lof over EnViVer: "EnViVer is een mooi voorbeeld van een innovatief concept waar duurzaamheid centraal staat. Het stimuleert schoner verkeersmanagement (draagt bij aan CO2-reductie) en is een mooie samenwerking met TNO. Daarnaast is het een concept dat ook aansluiting vind op de behoeften uit de markt. Dit is precies waar ‘PlanetFit' voor staat. We laten met dit soort innovaties zien hoe wij samen met onze omgeving bouwen aan een duurzame(re) toekomst."

+