icon-arrow-right
Home Overlast reconstructie A2 beperkt door ViValdi en Monitoring

Overlast reconstructie A2 beperkt door ViValdi en Monitoring

Doorstroming | Over Vialis

Het verkeer rond Den Bosch zal de komende jaren veel hinder ondervinden van wegwerkzaamheden aan de A2. Vialis gaat de verkeersdrukte monitoren en het verkeer op de omleidingsroutes verwerken met behulp van scenariomanagementsysteem 'ViValdi'.
Monitoring ViValdi

De komende 2,5 jaar zal het verkeer op de rondweg A2 bij Den Bosch veel hinder krijgen van de geplande wegwerkzaamheden aan de A2. De Rondweg in Den Bosch wordt verbreed van 2 x 3 naar 4 x 2 rijstroken. Bij filevorming op de Rondweg A2 als gevolg van deze werkzaamheden zal het bestemmingsverkeer met omleidingsroutes over het stedelijk wegennet van de gemeente Den Bosch en het provinciaal wegennet worden geleid om de verkeersdrukte te spreiden. Dit hebben Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Gemeente Den Bosch en Provincie Noord-Brabant in gezamenlijk overleg besloten. 

 

Met Bermdrips zal het verkeer worden geïnformeerd over de te volgen omleidingsroute. Om het extra verkeer op de omleidingroutes te kunnen verwerken, zet Vialis het scenariomanagementsysteem 'ViValdi' in. ViValdi  past de regelprogramma's van de verkeersregelinstallaties (in totaal 26 stuks) op de omleidingsroutes (in totaal 10) zodanig aan dat deze de extra toevoer kunnen afhandelen.


Tegelijkertijd zal Vialis op het gehele stedelijk wegennet van de gemeente Den Bosch en een aantal provinciale wegvakken de verkeersdrukte monitoren. De informatie over de verkeersdrukte wordt uit de betreffende verkeersregelinstallaties gehaald. Wanneer bepaalde omleidingsroutes vol dreigen te lopen, wordt dit teruggemeld aan de centrale bij Vialis, zodat voorkomen kan worden dat verkeer de ongewenste richting wordt uitgestuurd.

 

Na een voorbereidingsperiode tot het eind van het jaar, dient de gevraagde dienst in de spitsperioden vanaf 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2010 te worden verleend.

+