icon-arrow-right
Home Open standaard voor datalogging (V-Log) komt ook in RWS C-regelaar

Open standaard voor datalogging (V-Log) komt ook in RWS C-regelaar

Doorstroming | Over Vialis

Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om een netwerkbrede aanpak en standaardisatie. Zo moeten afzonderlijke verkeersmanagementsystemen met elkaar communiceren en is informatie uit wegkantsystemen noodzakelijk om uiteindelijk de bereikbaarheid te garanderen en verkeersstromen op elkaar af te stemmen. Meestal zijn de wegkantsystemen geleverd door verschillende fabrikanten en gebruiken wegbeheerders een ‘eigen' centrale, waardoor onder andere het inwinnen van verkeersdata uit verkeersregelinstallaties lastig is. Om het verzamelen van informatie uit verkeersregelinstallaties van diverse leveranciers te standaardiseren ontwikkelden Vialis en Van Grinsven Software het open protocol V-log. Nadat eerder dit jaar V-Log door de Astrin-werkgroep 'Standaardisatie' aangenomen werd als standaardprotocol voor VRI datalogging (inclusief KAR), tekende Rijkswaterstaat begin juli 2011 de licentie-overeenkomst voor V-Log met het doel om V-Log in de RWS C-regelaar in te bouwen.
Logo Vialis

Goudappel Coffeng beheert en onderhoudt de RWS C-regelaar in opdracht van Rijkswaterstaat en zal derhalve de implementatie van V-Log in de RWS C-regelaar uitvoeren. De eerste stap is het opstellen van een planning voor de V-Log implementatie. Daarnaast zal Goudappel met de VRI fabrikanten afspraken maken over het testen van het protocol en de implementatietijd voor gebruikers.

 

Het V-Log-protocol is een open standaard voor datalogging in een verkeersregelinstallatie. V-Log maakt het mogelijk om van VRI's alle relevante verkeerskundige berichten en gegevens te verzamelen, ongeacht van welke fabrikant het apparaat afkomstig is. Het V-logprotocol is standaard geïntegreerd in het door Vialis beheerde programmapakket CCOL 7.0.

 

Vragen over V-Log kunnen worden gesteld via het emailadres V-Log@Vialis.nl. Voor meer informatie over de RWS C-regelaar, zie www.rwscregelaar.nl

+