icon-arrow-right
Home Onderhoud dynamische verkeersketens Utrecht in goede handen

Onderhoud dynamische verkeersketens Utrecht in goede handen

Doorstroming | Over Vialis

27 Juni 2011 vond de contractondertekening plaats voor het onderhoud van het hoofdwegennetwerk van de regio Utrecht. Onder toeziend oog van de heer Ruud Splitthoff, directeur Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat, hebben mevrouw Karin Visser (HID van Rijkswaterstaat dienst Utrecht) en de heer Jan-Hendrik Sweers (directeur Vialis) formeel vastgelegd dat Vialis de komende 5 jaar (met twee maal een optie van één jaar verlenging) per 1 oktober 2011 het vaste onderhoud aan de dynamische verkeersmanagement-ketens in de regio Utrecht gaat verzorgen.
VODK regio Utrecht
Vialis wordt hiermee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle apparatuur ten behoeve van dynamisch verkeersmanagement, vanaf de klemmenstrook in de kasten tot in de verkeerscentrale. Verder valt het beheer en onderhoud van de gebouwgebonden installaties in de verkeerscentrale onder de verantwoordelijkheid van Vialis.
+