icon-arrow-right
Home Nijverdal gastheer Gebruikersdag Verkeersmanagementsystemen

Nijverdal gastheer Gebruikersdag Verkeersmanagementsystemen

Doorstroming | Over Vialis

De zevenendertigste bijeenkomst van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen vindt op woensdag 29 mei 2013 plaats in hotel restaurant Dalzicht in Nijverdal. Het thema van deze dag is: "Veiligheid in mobiliteit", Praktijkvoorbeeld Nijverdal.
Overzicht Combiplan Nijverdal
Tijdens het ochtendprogramma (start om 9.45 uur) worden presentaties gegeven over tunnelveiligheid en tunnelverlichting (algemeen en in de praktijk). In de middag volgen presentaties over alternatieve detectie met behulp van camera-analyse en over de tunnel in Nijverdal. Tevens wordt een bezoek gebracht aan de tunnel in aanbouw. Combiplan Nijverdal: waar spoor en weg samenkomen in één tunnelsysteem. De dag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een hapje en drankje.

Al 35 jaar werd erover gesproken om de doorgaande weg door Nijverdal in een tunnel onder te brengen. Eindelijk ging in 2008 de schop in de grond. De Grotestraat (N35) loopt dwars door Nijverdal. Om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verbeteren, werken Rijkswaterstaat en ProRail samen in het Combiplan Nijverdal. Rijkswaterstaat verplaatst de weg naar het noorden en ProRail legt ernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komen in een tunnel te liggen. Hiermee ontstaan minder files, stank en geluidsoverlast,  ontstaat er een veiliger en beter bereikbaar stationsgebied en komen er betrouwbaardere treinverbindingen. Combinatie Leo ten Brinke, die bestaat uit Vialis, Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra en Hegeman Beton- en Industriebouw, is de aannemer voor het wegdeel en de onderbouw van het spoor.

De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezig houden met verkeer.

De Gebruikersgroep bestaat al achttien jaar en komt tweemaal per jaar in de vorm van gebruikersdagen bijeen. De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en DVM. Daarnaast het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers en Vialis. De gebruikersdag is een dag door en voor gebruikers georganiseerd.

+