icon-arrow-right
Home Nieuwe wegen niet nodig door slimme ICT

Nieuwe wegen niet nodig door slimme ICT

Doorstroming | Over Vialis

Door slimme ICT-systemen weten we tegenwoordig meer van de situatie op de weg dan ooit. Maar dat slimme ICT al onze verkeersproblemen gaat oplossen, is wellicht wat overdreven. Wat levert meer op voor een betere doorstroming van het verkeer: één miljoen Euro aan ICT of één miljoen Euro aan asfalt? Onder de inspirerende leiding van Bert van Leeuwen gaven deskundigen vanuit de overheid en markt hun mening.

Techniek vs opvolggedrag

Wanneer meer asfalt, ook meer verkeer betekent, schiet je je doel voorbij. Daarentegen kan ICT heel specifiek ingezet worden om gedragsverandering van de reiziger te bewerkstelligen. Wanneer we echter de ICT te ingewikkeld maken, zullen de aanwijzingen niet opgevolgd. Daarnaast kan ICT ook dusdanig ingezet worden dat verplaatsing overbodig zal worden. In ieder geval zal vooropgesteld moeten worden dat we moeten gaan denken vanuit de gebruiker. Waar vraagt hij om en wat heeft hij nodig? Op dit moment wordt er echter nog te veel vanuit de techniek gedacht. Een omslag is dus nodig. Niet langer denken vanuit de techniek van een DRIP en dan kijken naar het opvolggedrag van de reiziger, maar juist kijken naar welk instrument nodig is, zodat we het gewenste opvolggedrag krijgen, zodat er minder opstoppingen zullen ontstaan.
Geïnteresseerd in wat deskundigen verder vonden?

ICT als belangrijke bron voor doorstroming

Met spreiding van verkeer in tijd en ruimte kun je met de bestaande infrastructuur veel bereiken. Informatievoorziening speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is ICT een factor 10 goedkoper dan asfalt. Asfalt heeft immers ook regelmatig onderhoud nodig, wat tijd- en dus kostenintensief is. Wat Vialis betreft wordt de bestaande infrastructuur op orde gehouden en waar nodig aangepast. ICT zal straks een steeds belangrijkere rol krijgen bij spreiding van het verkeer, doorstroming en benutting.

+