icon-arrow-right
Home Nieuw wegkantsysteem Vialis als eerste succesvol gevalideerd

Nieuw wegkantsysteem Vialis als eerste succesvol gevalideerd

Doorstroming | Veiligheid | Over Vialis

Onlangs ontving Vialis het bericht dat haar nieuwe universeel wegkantsysteem, het Viking wegkantsysteem, gevalideerd is door TORO, het testcentrum van Rijkswaterstaat. Het Viking wegkantsysteem kan vanaf heden bijdragen aan een veilige, betrouwbare en efficiënte afwikkeling van de verkeersstromen op het Nederlandse hoofdwegennet. Dit wegkantsysteem wordt door Vialis in de verschillende grote infrastructurele projecten toegepast.
Wegkantsysteem

Gebruikmakende van de Nederlandse snelwegen zie je dat een groot deel uitgerust is met een verkeerssignaleringssysteem. Dit systeem, het zogenoemde wegkantsysteem voor signaleren en monitoren, heeft enerzijds ten doel bij te dragen aan de algehele verkeersveiligheid op de Nederlandse snelwegen en anderzijds te zorgen voor een betere benutting van de beschikbare capaciteit op de snelwegen. De eisen ten aanzien van dit systeem worden door Rijkswaterstaat in samenspraak met de industrie vastgelegd in specificatiesets en vallen uiteen in eisen ten aanzien van de systeemsoftware en eisen ten aanzien van de hardware.

 

Recent heeft Vialis op het gebied van de systeemsoftware een grote inhaalslag gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe systeemsoftware volgens de op dit moment in de markt geldende specificaties (WKS 1.0.1a). Daarnaast heeft Vialis het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van compleet nieuwe hardware volgens de meest recente specificaties (WKS 1.2.1) van Rijkswaterstaat. Beide ontwikkelingen zijn inmiddels succesvol gevalideerd door TORO, het testcentrum van Rijkswaterstaat.

 

Vialis kan met gepaste trots zeggen dat zij als eerste marktpartij gevalideerd is volgens de laatste hardwarespecificaties van Rijkswaterstaat. Hiermee is Vialis helemaal klaar voor de toekomst.

 

De eerste 52 nieuwe wegkantsystemen zullen de komende maanden ingezet gaan worden op o.a. A4 Burgerveen-Leiden, de A1/A6 en de A27/A28.

+