icon-arrow-right
Home NHTV tekent samenwerkingsverband met Vialis

NHTV tekent samenwerkingsverband met Vialis

Partnership

Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis gaat nauw samenwerken met de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda. De komende 3 jaar gaan Vialis en NHTV samenwerken aan kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor actuele vraagstukken rondom Smart Mobility, Intelligent Transport Systems en Mobiliteitsmanagement. De partners hebben daartoe vandaag een overeenkomst getekend.

NHTV_Vialis_samenwerking

In de nabije toekomst leiden de ontwikkelingen op het gebied van autonome en duurzame mobiliteit tot grote veranderingen in onze infrastructuur en mobiliteitsbehoeften. Om in deze behoeften te blijven voorzien, is in de komende periode veel kennisontwikkeling nodig. De samenwerking moet gaan leiden tot een structurele input op het curriculum van de opleiding (international) Built Environment en zorgen voor een uitwisseling van kennis in stage- en afstudeerplekken op nationaal en internationaal terrein.

Robin van Haasteren, Vialis; “De druk op bereikbaarheid in Nederland wordt steeds groter. Verkeerkundige expertise blijft belangrijk en wordt in de toekomst cruciaal. Binnen Vialis is verkeerskundige expertise een essentieel onderdeel voor onze slimme oplossingen. Wij maken daarmee infrastructuur intelligent. NHTV is de hofleverancier van studenten in het mobiliteitsdomein. NHTV en Vialis versterken elkaar in dé uitwisseling van praktijkkennis en opleiden van nieuwe Vialisten”. 

Ruud Hornman, NHTV; “Het vakgebied mobiliteit is van huis uit altijd al erg dynamisch geweest en daarom ook zo ontzettend aantrekkelijk. De ontwikkelingen gaan momenteel erg snel en voor het onderwijs is het essentieel om de studenten te voorzien van actuele kennis. Een structurele samenwerking met Vialis als gerenommeerde marktpartij levert daar een belangrijke bijdrage aan”.

+