icon-arrow-right
Home MVK-opleiding verruimt je blik op veiligheid

MVK-opleiding verruimt je blik op veiligheid

Veiligheid | Carrière

Rosa Groenewegen, Coördinator Kwaliteit Arbo en Milieu bij Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis, heeft succesvol de MVK-opleiding afgerond. “Vanuit mijn masteropleiding technische innovatiewetenschappen heb ik kennis vanuit economische, sociale en gedragsmatige benaderingen. Als KAM-coördinator bij Vialis had ik behoefte aan meer technische veiligheidskennis; ik was op zoek naar een goede basis."

Index image

Marco Vos (ABB Bouwgroep) en Rosa Groenewegen (Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis) hielden zich al langer bezig met veiligheid op het werk. Toch kozen zij alsnog voor een opleiding Middelbare Veiligheidskunde. “Want een MVK-opleiding geeft een stevige basis om veiligheid in de volle breedte te overzien”, stellen zij.

Marco Vos was ‘s ochtends als projectveiligheidskundige nog langs geweest op de bouwplaats. Die middag gebeurde er op dezelfde bouwlocatie een dodelijk ongeval. De vraag of hij het ongeval had kunnen voorkomen, hield hem lange tijd bezig. Vos: “Er is ‘s middags werk gestart met inzet van ander materieel waarvan ik die ochtend geen weet had. Als het mij was verteld, had ik het misschien kunnen sturen. Ik heb er nu niets van kunnen vinden. Na zo’n triest ongeval ben je je er des te meer van bewust waarom je een MVK-opleiding volgt.”

Marco Vos was ‘s ochtends als projectveiligheidskundige nog langs geweest op de bouwplaats. Die middag gebeurde er op dezelfde bouwlocatie een dodelijk ongeval. De vraag of hij het ongeval had kunnen voorkomen, hield hem lange tijd bezig. Vos: “Er is ‘s middags werk gestart met inzet van ander materieel waarvan ik die ochtend geen weet had. Als het mij was verteld, had ik het misschien kunnen sturen. Ik heb er nu niets van kunnen vinden. Na zo’n triest ongeval ben je je er des te meer van bewust waarom je een MVK-opleiding volgt.”

 

Vos (46), voormalig hoofduitvoerder bij BAM, werkte na een reorganisatie vier jaar als (project)veiligheidskundige bij Aboma. Inmiddels heeft hij met een MVK-opleiding op zak zijn werk als uitvoerder weer opgepakt, maar nu binnen ABB Bouwgroep. Samen met vier collega-uitvoerders geeft hij leiding aan de transformatie van een kantoorcomplex tot 209 nieuwe appartementen. “Voor mijn huidige werkgever was de MVK-opleiding op mijn cv een meerwaarde voor mijn werk als uitvoerder”, zegt hij.

 

Vos ziet toe op veilig, kwalitatief en kosteneffectief werk

Volgens Vos helpt zijn MVK-opleiding hem iedere dag bij het afstemmen van de werkzaamheden op de bouwplaats. Samen met zijn collega-uitvoerders moet hij erop toezien dat al het werk veilig, kwalitatief en binnen de kosten wordt gedaan. Daarvoor heeft hij dagelijks gesprekken met zijn collega-uitvoerders en eigen voorlieden van ABB-bouwgroep en uitvoerders en voorlieden van onderaannemers.

 

“Ik bespreek met collega’s en onderaannemers welke werkzaamheden moeten gebeuren en wat eventuele risico’s zijn. Ook keur ik V&G-plannen van onderaannemers die bij ons komen werken. Soms kunnen we risico’s vermijden door een andere bouwmethode of andere volgorde in het werk. Het gaat er om dat we allemaal veilig kunnen werken; je wilt niet dat iemand ergens werkt en er een andere werknemer boven hem een dak sloopt. De gezamenlijke plannen leggen we vast in een arbeidsbeheerplan. De MVK-opleiding geeft mij meer handvatten om risico’s en veiligheid in samenhang te beoordelen.”

 

Groenewegen audit processen en registreert incidenten

Ook Rosa Groenewegen (37), KAM-coördinator bij Vialis, had als coördinator van het Veiligheidsprogramma Wees Alert, Veiligheid Eerst (WAVE) binnen VolkerWessels al de nodige ervaring opgedaan voordat zij begon aan haar MVK-opleiding.

 

Als KAM-coördinator bij Vialis, actief in oplossingen voor complexe verkeersstromen op weg en water, zorgt Groenewegen ervoor dat werkprocessen in alle opzichten kwalitatief goed verlopen. “Wij verzorgen onder andere voor gemeenten de inrichting van verkeerspleinen, van software tot het plaatsen van verkeerslichten. Ik zorg ‘aan de voorkant’ dat medewerkers de juiste informatie hebben om hun werk goed en veilig te kunnen doen. Wat betekent bijvoorbeeld de nieuwe richtlijn over verontreinigde grond voor onze mensen buiten? En voor het totale procesmanagementsysteem? Ik audit processen en registreer en onderzoek incidenten.”

 

MVK-opleiding: alle aspecten van veiligheid in samenhang

Groenewegen koos twee jaar geleden bewust voor een MVK-opleiding, zegt zij. “Vanuit mijn masteropleiding technische innovatiewetenschappen heb ik kennis vanuit economische, sociale en gedragsmatige benaderingen. Als KAM-coördinator bij Vialis had ik behoefte aan meer technische veiligheidskennis; ik was op zoek naar een goede basis.”

 

Groenewegen volgde de MVK-opleiding van PHOV. Zij vond het goed om van specialisten in 28 dagdelen les te krijgen over arbowetgeving en de basiskennis over arbeidsveiligheid, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting en fysische factoren. Daarnaast is zelfstudie en een scriptietraject onderdeel van de opleiding. “De opleiding biedt een raamwerk om alle aspecten van veiligheid in samenhang te bezien. Het biedt structuur en een kader. Met de verworven basiskennis kun je je zo nodig verder verdiepen in een onderwerp.”

 

Toepasbare benadering MVK-opleiding erg waardevol

Volgens Marco Vos heeft de MVK-opleiding zijn blik verruimd. “De opleiding geeft een brede kennis over veiligheid. Juist ook de deelname van cursisten uit verschillende werkvelden vond ik heel interessant; het was boeiend met mede-cursisten ervaringen uit te wisselen over hoe zij onderwerpen in hun bedrijfstak ervaren. Daardoor krijg je een blik op veiligheid in de volle breedte.”

 

Ook Rosa Groenewegen vond de uitwisselingen erg waardevol. Juist de toepasbare benadering van de MVK-opleiding vond zij aantrekkelijker dan een opleiding hogere veiligheidskunde. “Voor een opdracht over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft een mede-cursist uit een andere sector op locatie meegekeken bij één van onze projecten. Dat zet je op scherp. Daardoor is de RI&E voor mij veel meer gaan leven. En als veiligheidskundige moet je het belang van arbomaatregelen kunnen overbrengen. Dat is niet altijd makkelijk. Ik vond het heel sterk dat we in een veilige omgeving gesprekken hebben kunnen oefenen. Je hoort ook van je mede-cursisten waar iets nog beter kan.”

 

Betere gesprekken door bredere blik op veiligheid

Groenewegen merkt dat ze door het volgen van de MVK-opleiding zekerder in haar werk staat. “Ik heb meer kennis van zaken en over de achtergrond van onderwerpen. Dat helpt om met mensen het goede gesprek te voeren. Bijvoorbeeld over de kracht van richtlijnen; het staat dan misschien wel niet in de wet, maar er ligt wel een richtlijn.”

 

Ook Vos voert door zijn bredere blik op veiligheid betere gesprekken met voorlieden en uitvoerders, stelt hij. “In de bouw wordt veel van elkaar overgenomen, omdat we het ‘altijd zo doen’. Vaak loopt iemand die nog nooit een rolsteiger heeft opgebouwd, gewoon een paar keer mee met een ervaren kracht. Maar het is niet altijd zo vanzelfsprekend. De bouw verandert. ‘Zo doe ik het altijd’ blijft of is per definitie niet altijd veilig. De ene rolsteiger is de andere niet. Als je de handleiding niet leest, kan het toch een keer fout gaan.”

 

Groenewegen vindt een MVK-opleiding zeker een aanrader, zegt zij. “Ik heb geleerd hoe breed het veld is. Hoeveel je eigenlijk van alles wat zou moeten weten. De grootste valkuil is dat, als je iets niet weet, je ook niet weet wat je daarin nog moet leren. Ik heb daar nu veel beter zicht op en weet de wegen waar ik het zo nodig kan vinden.”

Bron: PHOV en Vakmedianet

+