icon-arrow-right
Home Monitoring wegennet havengebied Rotterdam

Monitoring wegennet havengebied Rotterdam

Over Vialis

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat het wegennet in het Rotterdamse havengebied monitoren. De webapplicatie die hiervoor nodig is wordt gemaakt en onderhouden door Vialis Traffic.
Monitoring Havengebied Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiertoe met Vialis Traffic een dienstverleningscontract afgesloten. Vialis zal de webapplicatie, die ook toegankelijk zal zijn voor de bedrijven in de haven, 7 jaar gaan hosten. De data die de webapplicatie nodig heeft voor monitoring, zal worden aangeleverd door 37 tel- en meetsystemen en 30 verkeersregelinstallaties.

 

De bereikbaarheid van het havengebied over de weg is van groot belang voor het Havenbedrijf Rotterdam. Betere benutting van de infrastructuur en Dynamisch Verkeersmanagement zijn daarom belangrijke speerpunten voor het Havenbedrijf. De webapplicatie maakt het onder andere mogelijk om, samen met de systemen van andere wegbeheerders, verkeer te sturen na ongevallen en tijdens grote drukte.

 

Met het project ‘Monitoring wegennet Havengebied' zet het Havenbedrijf een eerste grote stap op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement.

+