icon-arrow-right
Home Mobiliteitsgedrag verandert door Big Data

Mobiliteitsgedrag verandert door Big Data

Doorstroming | Over Vialis

Is de verandering die Big Data veroorzaakt vergelijkbaar met de veranderingen die mobiele telefonie, de auto of social media bewerkstelligden? Acht deskundigen die op uitnodiging van Vialis in discussie gingen over dit onderwerp hadden hier uitgesproken meningen over. Big Data bestaat uit vele verschillende bronnen die in samenhang met elkaar bekeken worden en die mensen met elkaar willen delen om uiteindelijk die data te verrijken tot informatie. Op basis van deze informatie kunnen we onze mobiliteit beïnvloeden. Dit begint nu, maar zal uiteindelijk een vlucht nemen en over een jaar of 10 leiden tot bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s. Hier zijn de deskundigen het over eens. Over de complexiteit en de mate van impact die Big Data op het individu en de markt zal hebben, verschillen de meningen.

Geïnteresseerd in een samenvatting van deze discussie?

Big Data en verkeersverwachtingen

Big Data is een populair, maar geen nieuw begrip. De vele data die verkeerssystemen vroeger genereerden, werd echter weinig gebruikt. De komst van de Kwaliteitscentrale zorgt ervoor dat traditionele data uit verkeersregelsystemen eenvoudiger en effectiever te gebruiken is, hiermee is echter het eindpunt niet bereikt. De combinatie van verkeersdata uit verschillende bronnen wordt gemeengoed, maar dat alles zegt nog niet veel over verwachtingen over het verkeer. Betere voorspellingen zijn de uitdaging voor de toekomst. De vraag is hoe we achter die informatie kunnen komen. De filosofie van Vialis is dat alle data verrijkt moet worden en je moet weten welke data je met elkaar moet combineren, zodat je die gegevens hebt waarmee je verkeerskundig de grootste effecten kunt behalen. Wij zijn van mening dat ruwe interessante data open moet zijn, maar dat voor de verrijking van de data betaald moet worden. Deze verwerking van data tot zinnige informatie moet je aan vakkundige partijen overlaten. Partijen als Vialis zijn immers in staat om op basis van jarenlange ervaring de meest efficiënte en betrouwbare mobiliteitskeuzes te maken.

Vital City

Door de infrastructuur slim te benutten en innovatieve oplossingen te bedenken waarmee mobiliteit duurzaam verbetert, draagt Vialis bij aan leefbaarheid en vitaliteit. Vialis noemt dat bouwen aan de ‘Vital City’. Wij zijn van mening dat wij Nederland alleen in samenspraak mobiel kunnen houden. ‘Vital City’ is het thema waaronder Vialis interessante discussies initieert tussen een brede groep deskundigen uit de wereld van verkeer en vervoer, de overheid, kennisorganisaties en –netwerken en andere vakgebieden. Ook geïnteresseerd eens mee te praten, stuur een emailbericht!

Studio
+