icon-arrow-right
Home Met smart mobility veranderen we van koers

Met smart mobility veranderen we van koers

Innovatie | Duurzaamheid

De wereld van smart mobility is sterk in beweging. Door de beschikbaarheid van meer data en nieuwe technologieën komen innovatieve verkeersoplossingen binnen bereik. Ook de rolverdeling tussen overheid en marktpartijen verandert. Om tijdig in te spelen op al die veranderingen heeft Vialis aan het begin van dit jaar de afdeling New Business & Marketing opgezet. Die afdeling onderzoekt niet alleen de kansen die dat biedt, maar levert nu al producten en diensten in bestaande en nieuwe markten.

We zitten midden in een transitie", zegt Robin van Haasteren, directeur van de nieuwe afdeling bij Vialis, onderdeel van Koninklijke VolkerWessels. Hij ziet een groot aantal ontwikkelingen waardoor de wijze waarop we mobiliteit regelen en de onderlinge verhoudingen tussen marktpartijen en overheden ingrijpend veranderen. De bereikbaarheid staat onder druk. "We willen vaker, sneller en betrouwbaarder van A naar B, maar ook de negatieve effecten zijn waarneembaar. We staan langer en vaker in de file en daar zit een maximum aan. De ruimte is schaars, je kunt niet verder uitbreiden." Ook duurzaamheid en veiligheid komen in het gedrang. Omwonenden verzetten zich tegen de schadelijke effecten van wegen. En meer verkeer leidt tot meer kans op ongelukken.

Nieuwe verdienmodellen

Van Haasteren: "Als Vialis focussen we op het intelligent maken van de infrastructuur om de doorstroming te verbeteren. Nieuwe technologische mogelijkheden bieden nieuwe oplossingen. Denk aan big data en Internet of Things. We staan aan de vooravond van Talking Traffic. Allerlei apps om de reiziger tijdig te informeren komen eraan. We verkennen nu welke technieken en mogelijkheden er zijn en hoe onze verdienmodellen eruit moeten zien. Daarom hebben we een aparte afdeling opgezet voor nieuwe producten en oplossingen in bestaande en nieuwe markten."

Het blijft overigens niet bij verkennen voor New Business & Marketing. Het afgelopen jaar heeft de nieuwe afdeling al een aantal toepassingen ontwikkeld. Na een pilot lanceerde Vialis in Den Bosch onlangs de fietsapp Schwung. De app is in staat te communiceren met de slimme verkeersregelinstallaties die onlangs in de stad zijn geplaatst als resultaat van het landelijke programma Talking Traffic, waarbinnen overheid en marktpartijen werken aan de ontwikkeling van innovatieve verkeersregelinstallaties.

 

Via de app detecteert een verkeersregelinstallatie dat er fietsers naderen en reageert daarop door te zorgen voor een betere doorstroming van de fietsers. Dat kan door het licht voor fietsers eerder op groen te laten springen of door ze langere groentijden te geven. Ook andere gemeenten, waaronder Enschede, Breda en Hilversum gaan de app volgens Van Haasteren gebruiken. Het is voor gemeenten een van de manieren om het fietsverkeer te stimuleren en inzicht te krijgen in de fietsstromen.

 

Een vergelijkbare app is ontwikkeld in samenwerking met Infoplaza. Automobilisten die de app gebruiken krijgen te zien hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht dat ze naderen groen wordt. Ze kunnen dan beter anticiperen: in plaats van allemaal tegelijk op het laatste moment remmen voor een rood verkeerslicht, zullen ze hun snelheid doseren. "Naast deze toepassingen zijn we bezig met nog tien andere innovaties, die allemaal zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming, de duurzaamheid of de veiligheid", aldus Van Haasteren.

Terugtrekkende overheid

Een trend die zich versneld lijkt voort te zetten in zijn ogen is de terugtrekkende overheid. Dat heeft zijn weerslag op de verhoudingen met de markt. "Van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaan we steeds meer naar partnerschap, en van producten die we leveren gaan we steeds meer naar diensten." Van Haasteren kijkt uit naar het nieuwe jaar. "Veel gedachtespinsels en toekomstverhalen worden nu echt werkelijkheid. Ik kan niet wachten. Het is mooi om je kennis in te zetten om zo goed mogelijke oplossingen te bieden. Dat zit bij Vialis in de genen. Het past veel beter bij ons bedrijf en zeker bij mijzelf."

 

Door de snelle veranderingen op het gebied van mobiliteit wordt verkeerskundige expertise steeds belangrijker, meent Van Haasteren. Verkeerskundigen krijgen in de praktijk meer op hun bord dan voorheen. Ze moeten niet alleen met verkeerskundige parameters rekening houden, maar bijvoorbeeld ook met economische en milieutechnische. "Dat is echt een kans, want we hebben bij Vialis meer mensen nodig die snappen hoe verkeer werkt. Het terrein wordt steeds breder en complexer, maar daardoor ook uitdagender en crucialer."

 

Geschreven door Yvonne Ton. Dit artikel verscheen in de uitgave Trends 2018 (Verkeer in Beeld).

Verkeer in Beeld

Verkeer in Beeld is dé praktische informatiebron op het gebied van verkeer en mobiliteit in Nederland. Verkeer in Beeld is het enige platform dat gedurende het hele jaar via de magazines, website, e-mailnieuwsbrieven, social media-kanalen, het Nationaal Fietscongres en andere events haar doelgroep informeert over projecten, veelbelovende pilots, trends, actualiteiten, producten en leveranciers. Verkeer in Beeld is een uitgave van Acquire Publishing.

+