icon-arrow-right
Home Matrixsignaalgevers waarschuwen verkeer op de langste brug van Nederland

Matrixsignaalgevers waarschuwen verkeer op de langste brug van Nederland

Duurzaamheid | Veiligheid | Over Vialis

De langste brug van Nederland (Zeelandbrug) is van groot belang bij het verkeer tussen Rotterdam en Goes. Na het voltooien van de Westerscheldetunnel is het belang van de brug alleen maar toegenomen. Reden voor de provincie Zeeland om nadrukkelijk naar de veiligheid voor het verkeer dat van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland (v.v.) rijdt te kijken. Eén van de maatregelen die de Provincie nam is de oude voorwaarschuwingsseinen op de brug te vervangen door led-matrixsignaalgevers van Vialis.
led-matrixsignaalgevers Zeelandbrug

De nieuw geplaatste led-matrixsignaalgevers worden voor de automobilist zichtbaar wanneer de brug opengaat. Wanneer er geen brugopening is, wordt er geen signaal getoond, waardoor minder afleiding voor passanten. Dit in tegenstelling tot de oude voorwaarschuwingsseinen, die altijd zichtbaar waren.

 

Bijkomend voordeel voor de nieuwe led-matrixsignaalgevers is dat zij een programmeerbare afstandsaanduiding hebben. Op elke willekeurige plek voor de brug kan de signaalgever geplaatst worden en informeren over de afstand tussen de locatie waar men zich bevindt en de gesloten brug. Ook wanneer de signaalgever in de toekomst van locatie moet wisselen, hoeft dit uniforme product niet vervangen te worden. De vermelding van de afstand tussen signaalgever en de brug is eenvoudig aan te passen.

+