icon-arrow-right
Home Led-lichten Vialis dragen bij aan doelen RCI

Led-lichten Vialis dragen bij aan doelen RCI

Duurzaamheid | Over Vialis

Het RCI (Rotterdam Climate Initiative) berichtte Vialis dat haar led-verkeerslichten een bijdrage leveren aan de door haar gestelde doelen. De nieuwe Vialis-verkeerslichten worden uitgevoerd met de modernste led-technologie en voldoen volledig aan de beperking van het energiegebruik dat Rotterdam zichzelf heeft opgelegd in het kader van het Rotterdam Climate Initiative. Het RCI is een ambitieus klimaatprogramma waarin vier partijen, onder ambassadeurschap van Ruud Lubbers, een unieke samenwerking zijn aangegaan.
RCI
Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor de initiatiefnemers van Het Rotterdam Climate Initiative (RCI), te weten Havenbedrijf Rotterdam NV, gemeente Rotterdam, ondernemersorganisatie Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond. Het Rotterdam Climate Initiative creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie. Het RCI heeft de meest ambitieuze doelstelling van Nederland, te weten 50 % minder CO2 in 2025 ten opzichte van 1990, voorbereiding op klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.
+