icon-arrow-right
Home Koppeling tussen parkeren en verkeersmanagement kan intelligenter en beter

Koppeling tussen parkeren en verkeersmanagement kan intelligenter en beter

Doorstroming | Over Vialis

Het met behulp van dynamisch verkeersmanagement (DVM) beter benutten van de bestaande infrastructuur, is één van de pijlers voor het bereikbaar houden van Nederland. Voor een betere benutting van de infrastructuur is projectering en informeren over parkeerlocaties essentieel. De praktijk wijst echter uit dat de maatregelen in verkeersmanagement waar het parkeren betreft zich veelal beperken tot het verwijzen naar garageparkeren en het voeren van een gedifferentieerd prijsbeleid voor straat- en garageparkeren. Echter, wanneer straatparkeren, garageparkeren en stadsafsluitingen verkeerskundig intelligenter en beter gekoppeld worden aan dynamisch verkeersmanagement is er veel winst te behalen.
ViValdi

Vialis heeft zich georiënteerd op het verkrijgen van informatie uit straatparkeerautomaten en parkeergarages om via deze informatie een beeld te krijgen van de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet. Als vervolg hierop ontwikkelde Vialis een nieuwe straatparkeerautomaat (DVM-ready), die bijvoorbeeld gekoppeld kan worden aan het ViValdi Dynamisch Verkeers Managementsysteem. Tijdens de ParkeerVak die van 5 t/m 7 april 2011 in Den Bosch wordt gehouden introduceert Vialis deze nieuwe automaat voor vooraf betaald parkeren.

 

Traditionele bronnen waarmee verkeersdata worden gegenereerd zijn lussen, camera's, radarsystemen, verkeersregelinstallaties en bijvoorbeeld bezettingsgraden van parkeergarages. Met de nieuwe straatparkeerautomaten van Vialis wordt echter ook de parkeerbezetting op straat gemeten, de gemiddelde parkeertijd, de voertuigverblijfsduur in een gebied, en de routering van een voertuig van begin- naar eindpunt (parkeerplaats). Hierdoor ontstaat fijnmazige informatie over verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet. Informatie waarmee het centrale managementsysteem in staat wordt gesteld de infrastructuur beter te benutten.

+