icon-arrow-right
Home Klantendag verstevigt klantrelatie

Klantendag verstevigt klantrelatie

Events

Tijdens een recente klantendag heeft Vialis klanten bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen naar aanleiding van het Beter Benutten vervolgtraject binnen de coöperatieve en connected technologie van het domein ‘iVRI’ (intelligente verkeersregelinstallaties). Samen met klanten werden op interactieve wijze de wensen en behoeften ten aanzien van de huidige en de nieuwe functionaliteit geïnventariseerd.

Doelgericht

Deze dag volgde op de in maart gehouden informatiemiddag over centrale systemen. Daar kregen klanten een statusupdate van de migratieplanning van de bestaande systemen naar het nieuwe verkeersmanagementplatform ‘verkeer.nu’, een demonstratie van de scenariomanagement- en maatregelenfunctionaliteiten binnen de module ‘NetwerkManagementSysteem (NMS)’. Tijdens de inventarisatie kwamen er meer dan 45 wensen naar boven, die vervolgens gezamenlijk werden geprioriteerd (‘discoveryfase’).

Samen van ‘discover’ naar ‘define’

De belangrijkste wensen zijn gematcht met de roadmap van Vialis en deze werden samen met klanten nader uitgewerkt, rekening houdend met functionaliteit, haalbaarheid en betaalbaarheid. Gezamenlijk werd gekeken of één en ander volledig is en werden functionaliteiten verder uitgewerkt. Bij voldoende concretisering van de wens èn voldoende funding start Vialis met de volgende fase, de developmentfase.

Twee wensen zijn verder uitgewerkt:

 1. Managementrapportage dashboard
  Hoe wilt u geïnformeerd worden (periodiek/continu)?
  Is er specifieke data waarvan u rapportages wilt zien?
  Zijn er ook real-time kengetallen of is er sprake van een vaste beschouwingsperiode?
 2. Fietsers/voetganger beter in beeld
  Op welke wijze wilt u fietsers kunnen analyseren?
  Zijn er specifieke functionaliteiten die zinvol zijn?
  Zijn er (externe) databronnen in het fietsdomein aanwezig die een meerwaarde kunnen bieden?

Vervolg: delen van informatie, feedback en behoefte bepalen

Binnenkort ontvangen klanten de gedetailleerde uitwerking van de functionaliteiten. Na verwerking van hun feedback en bij een positieve businesscase kan er worden gestart met de ontwikkelingen.

Uniek

Dit is de eerste keer, dat Vialis gezamenlijk met klanten deze stappen op deze wijze doorlopen. Vialis zoekt hiermee nadrukkelijk de verbinding met opdrachtgevers en ziet dit als een stap richting de rol van ‘solution provider’, die toekomstgericht en doelgericht te werk gaat.

+