icon-arrow-right
Home Innovatie-competitie Energietransitie vaarwegen gewonnen door consortium Vialis en IF Technology

Innovatie-competitie Energietransitie vaarwegen gewonnen door consortium Vialis en IF Technology

Innovatie | Duurzaamheid | Ontwerp | Inwin- en meetsystemen | Installatie werkzaamheden | Elektrotechnische installaties

Eind 2018 heeft Provincie Zuid-Holland via de SBIR-competitie de vraag aan de markt gesteld om mee te denken over de mogelijkheden om de CO2-voetafdruk bij de aanleg of beheer en onderhoud van vaarwegen te verkleinen. Vialis en IF Technology hebben de competitie succesvol doorlopen en hebben met het concept voor de integratie van warmtewisselingssystemen in oeverbescherming de SBIR-competitie gewonnen.

In samenwerking met adviesbureau IF Technology heeft Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis een concept ontwikkeld om damwanden uit te rusten met een warmtewisselingssysteem. Dit systeem kan vervolgens worden gebruikt voor het duurzaam verwarmen en koelen van woningen of andere gebouwen in de nabijheid van vaarwegen.

SBIR

SBIR Energietransitie vaarwegen Provincie Zuid-Holland

Met een SBIR competitie identificeert een overheidsdienst een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3). De overheid kan als eerste klant (launching customer) de innovatie toepassen.¹ De competitie is uitgeschreven door de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en gefaciliteerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


De SBIR ‘Energietransitie vaarwegen’ is een oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van energie door kades en oevers van provinciale vaarwegen. Doel is dat deze voldoende energie gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van de vaarwegen te compenseren.

Samenwerking tussen Vialis en IF Technology

Vialis en IF Technology hebben met het winnen van de competitie de opdracht verkregen om een prototype te realiseren, waarmee kan worden aangetoond dat het ontwikkelde concept daadwerkelijk effectief kan worden ingezet voor de duurzame conditionering van woningen of andere gebouwen. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor een testlocatie ter beschikking waar warmtewisselaars worden geïntegreerd met damwanden. Tevens wordt een demonstratieruimte ingericht om het systeem te testen en de effectiviteit ervan te kunnen ervaren. Eind 2020 worden het eindrapport en het werkende prototype gepresenteerd aan de provincie.

Over IF Technology

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Meer informatie: www.iftechnology.nl.

+