icon-arrow-right
Home Heeft reisadvies zin als je gewoontegedrag niet doorbreekt?

Heeft reisadvies zin als je gewoontegedrag niet doorbreekt?

Over Vialis

Weggebruikers die dagelijks dezelfde reis maken, hebben een gewoonte aangeleerd. Verkeersinformatie is aan hen niet besteed. Willen zij hun reispatroon aanpassen, dan is er meer nodig dan goede verkeersinformatie. En wat er is dan nodig? Zijn dat de spelletjes, extra informatie of moeten we spitsmijders blijvend belonen? Deskundigen uit verschillende gebieden legden de mogelijkheden en oplossingen naast elkaar op basis van de stelling: de reiziger laat zich sturen door verkeersmanagementmaatregelen.

Doorbreken van gewoontegedrag

Tijdens de Intertraffic schoof op uitnodiging van Vialis een achttal experts aan tafel die onder leiding van Bert van Leeuwen de stelling wel of juist niet verdedigden. Hierbij kwam de koppeling tussen techniek en gedrag ruimschoots naar voren, werd er stilgestaan bij gedrag op de korte termijn en langere termijn en bekend of minder bekend terrein. De conclusie was dat je gewoontegedrag moet proberen te doorbreken om te komen tot nieuw gewoontegedrag. Maar hoe pak je dat nu aan? Is duidelijke, eenduidige en betrouwbare informatie voldoende? Of veranderen mensen alleen als ze het belang van de verandering inzien?

 

Meer weten? 

Betrouwbare informatie

Vialis is er van overtuigd dat de reiziger geen behoefte heeft aan collectieve reisinformatie, maar de informatie alleen tot zich neemt als het betrouwbare, goed doordachte en individuele informatie betreft. De koppeling tussen de technische modellen in de verkeerstechniek zullen steeds meer vanuit de menselijke kant moeten worden bekeken. Alleen dan zal de reiziger op termijn de individuele reisadviezen gaan opvolgen. Met partners en klant worden inmiddels deze stappen gezet.

+