icon-arrow-right
Home Goed resultaat voor VolkerWessels

Goed resultaat voor VolkerWessels

Over Vialis

VolkerWessels heeft in 2014 een goed resultaat behaald.

 

De operationele winst (EBITDA) groeide met € 37 miljoen tot € 228 miljoen, bij fractioneel lagere bedrijfsopbrengsten. De netto winst komt uit op € 121 miljoen, een toename van € 31 miljoen ten opzichte van 2013. Meerjarige contracten, met name in beheer en onderhoud, leggen een stabiele basis voor de langere termijn. Ook de liquiditeitspositie ontwikkelt zich gunstig. Ultimo 2014 is VolkerWessels per saldo bancair schuldenvrij.

Logo VolkerWessels - Vlag

Ondanks een lichte daling is de kwaliteit van de orderportefeuille verbeterd, en nog steeds op een historisch hoog niveau. Dit is te danken aan een goede spreiding in activiteiten en een groeiend aantal meerjarencontracten. Deze contracten zorgen voor een stabiele stroom inkomsten en zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor toekomstige omzet en resultaat.

 

Jan van Rooijen, CFO: “Onze divisie Bouw & Vastgoed Nederland kampt nog onverminderd met ongunstige marktomstandigheden. Hoewel we in het lagere segment van de woningmarkt voorzichtige tekenen van herstel zien, blijven de marktomstandigheden bijzonder uitdagend. Ook de divisie Infrastructuur Nederland kampt met zware marktomstandigheden. Dalende budgetten op lokaal en provinciaal niveau leiden tot overcapaciteit. Dat zorgt voor toenemende ongezonde prijsdruk, waarbij prijsverschillen in aanbestedingen van meer dan 25% geen uitzondering zijn. Stevige verliezen in de sector zijn dan ook geen verrassing.”

 

Henry Holterman, voorzitter RvC: “Omdat in de bouw- en infrastructuur sector in Nederland nog steeds onaanvaardbare risico’s genomen worden, verwachten we dat de malaise in de sector de komende jaren aanhoudt. VolkerWessels weigert mee te gaan in deze ongezonde markttrend en onderscheidt zich liever op kwaliteit en innovatie. Hierdoor zijn we er opnieuw in geslaagd om binnen alle divisies een positief operationeel resultaat te behalen. Deze prestatie is onder andere te danken aan onze bereidheid om duurzaam te innoveren en gericht te investeren. VolkerWessels focust op ondernemerschap in combinatie met financiële en operationele discipline.”

               

Nederland - Bouw & Vastgoed

In Amsterdam krijgen de studenten van de Vrije Universiteit een nieuw duurzaam onderkomen dat door ons wordt gebouwd. De flexibele ruimtes kunnen worden gebruikt voor onderwijs, onderzoek en cultuur. Onder de naam Rivierzone worden er in Vlaardingen zo’n 500 woningen gebouwd. Door nieuwbouw, sloop en renovatie ondergaan delen van de stad een ware metamorfose. Dat geldt ook voor De Pier in Scheveningen waar wij deels eigenaar van zijn geworden. Dit jaar gaat het historisch erfgoed weer open voor het publiek. In 2014 hebben we verder The Edge opgeleverd, het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld én de renovatie van het Oude Luxor theater voltooid. In Amsterdam werken we aan de afbouw van het Centraal Station.

 

Nederland - Infrastructuur

Bij Badhoevedorp verhogen we de leefbaarheid van de bewoners door de A9 te verleggen. De snelweg komt buiten het dorp te liggen, wat ook de doorstroming van het verkeer ten goede komt. Doorstroming staat ook voorop bij de Galecopperbrug. Deze op één na drukst bereden brug in Nederland blijft in gebruik tijdens de ingrijpende renovatie die we daar uitvoeren. Langs het water werken we onder andere mee aan diverse projecten die vallen onder het landelijke Ruimte voor de Rivier programma. Dit zorgt voor een betere bescherming van onze rivierengebieden. Afgeronde projecten zijn onder andere het nieuwe Máximakanaal en de Tweede Julianasluis.

 

Energie & Telecom

Met Dudgeon, Westermeerwind en Luchterduinen hebben we grote projecten binnengehaald voor de aanleg van kabels naar windmolenparken. Ook op het land zorgen we voor verbinding. Zo werken we mee aan Randstad Noordring, de grootste elektriciteitssnelweg van de Randstad. Internetverbindingen leggen we ook, denk daarbij aan de uitrol van 4G. In Eindhoven bouwen we mee aan de stad van de toekomst. Smart City Eindhoven heeft hiervoor Europese subsidie gekregen. Voor de Surinaamse Staatsoliemaatschappij hebben we vier horizontaal gestuurde boringen succesvol uitgevoerd.

 

VolkerWessels Verenigd Koninkrijk

VolkerWessels UK heeft veel werk uitgevoerd aan grote spoorprojecten. Het gaat dan onder meer om  onderhoudsdepots voor Thameslink, Crossrail en het Intercity Express Programme, de nieuwbouw van Gatwick Airport station en verschillende spoorvernieuwingen en -verbeteringen. De uitbreiding van de start- en landingsbaan van Birmingham Airport en bijbehorende verlegging van de A45 zijn gerealiseerd. Dat geldt ook voor het onderhoud en de vernieuwing van het wegennet in delen van London en een nieuwe ontsluiting van snelweg M1 naar Luton Airport.

Ook op het gebied van kustbescherming en watermanagement zijn er projecten opgeleverd (voor de ‘Environment Agency’) en is er voortgang geboekt bij het verlengen van een kade in de haven van Felixstowe. Significante infrastructuur- en bouwprojecten zijn gerealiseerd voor London Gateway (UK’s nieuwste containerhaven) en een groot multimodaal distributiecentrum in Daventry is voltooid.

 

VolkerWessels Canada/Verenigde Staten

In Calgary slaagde onze divisie Highways erin om het bestaande contract voor wegenhoud met twee jaar te verlengen. Onze werkmaatschappij H. Wilson heeft een tienjarig contract verworven voor onderhoud van Fort McMurray International Airport. In de Verenigde Staten voeren we voor Boeing drie projecten uit. Het gaat om infrastructurele werkzaamheden die uitbreiding van het luchtvaartbedrijf mogelijk maken.

De cijfers op een rij

  • EBITDA resultaat: € 228 miljoen (2013: € 191 miljoen)
  • Nettoresultaat: € 121 miljoen winst (2013: € 90 miljoen)
  • Investeringen: € 95 miljoen (2013: € 72 miljoen)
  • Omzet: € 4,4 miljard (2013: € 4,5 miljard)
  • Orderportefeuille: € 5,8 miljard (2013: € 6,1 miljard)

 

+