icon-arrow-right
Home Gezamenlijke aanpak Vialis en KWS in Capelle

Gezamenlijke aanpak Vialis en KWS in Capelle

Doorstroming | Verkeersregelingen | Verkeersregelautomaten | Verkeerskundig advies

Samen met VolkerWessels zusteronderneming KWS gaat Vialis in Capelle aan den IJssel de vier grootste kruispunten aanpakken. KWS gaat asfaltwerkzaamheden uitvoeren en Vialis gaat de complete verkeersregelinstallaties vervangen bij de Capelseweg en Hoofdweg. 

Het gaat hier om de kruispunten vanaf de A20 naar Woonmall Alexandrium. Wat dit project bijzonder maakt is de snelle doorlooptijd van het gehele werk. De tender is in april op de markt gezet, in mei is het werk gegund aan KWS/Vialis en in juli/augustus moet het project uitgevoerd worden. 

Tijdens de uitvoeringsweken worden de kruispunten niet afgesloten. De bedrijven in de omgeving - in het bijzonder Woonmall Alexandrium - willen graag toegankelijk blijven. Zodoende is er vanuit het bestek een faseringsplan beschreven. Dit betekent voor KWS bijvoorbeeld dat zij hun werkzaamheden voornamelijk in de nacht moeten uitvoeren. Voor Vialis is dit deels in de nacht maar ook op de dag waarbij het verkeer d.m.v. tijdelijke maatregelen zal worden ‘geknepen’. De tijdsvensters zijn behoorlijk krap, slechts drie weken per kruispunt waarbij er overlap is naar het volgende kruispunt, uitloop is niet mogelijk.

Capelle

In de opstartfase is afstemming en afspraken maken het toverwoord. Samen met KWS heeft er naast de project kick-off ook een leanplanning sessie plaatsgevonden met de opdrachtgever. Doel hiervan is de raakvlakken met alle partijen inzichtelijk te maken. Maar ook concreet afspraken maken in de tijd wie wat doet en wanneer. De opdrachtgever (Gemeente Capelle a/d IJssel) laat zich gezien de omvang van het project adviseren door Gemeente Rotterdam. Rotterdam levert de directievoerder en toezichthouders.

Met dit project kunnen Vialis en KWS zich waarmaken als partner voor complexe VRI projecten met asfaltonderhoud!

+