icon-arrow-right
Home Gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis vergroten leefbaarheid door meten omgevingsklimaat

Gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis vergroten leefbaarheid door meten omgevingsklimaat

Innovatie | Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid | Partnership | Verkeersregelingen | Verkeerskundig advies | Verkeer.nu | Inwin- en meetsystemen

Gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis zijn gezamenlijk een pilot gestart in Almere om het verkeer te regelen op basis van milieuaspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstof vervuiling.

Vialis_5061.JPG
v.l.n.r. Willem Mak (Vialis), Sjaak Roosenboom (gemeente Almere), Frans Jorna (gemeente Almere), Caspar de Jonge (ministerie I&W), Willem Hartman (Vialis), Robbert Wittmaekers (Vialis), Jaap Hulshoff (Hyrde) en Erik Baeten (Axis).

Zowel de gemeente als de provincie willen de impact van toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen op de kwaliteit van de leefomgeving monitoren. Om het effect hiervan inzichtelijk te maken en waar dat kan bij te kunnen sturen, is samen met Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis een meetprogramma geïmplementeerd in de stad Almere.

Doorstroming wordt nu hoofdzakelijk geregeld op basis van intensiteit (drukte). Om de levenskwaliteit en daarmee ook de veiligheid van de inwoners te verbeteren, is het noodzakelijk om ook de luchtkwaliteit en het geluid mee te nemen als input voor het regelen van het verkeer. Door hiermee rekening te houden wordt de luchtkwaliteit verbeterd, de leefbaarheid en veiligheid vergroot zonder in te leveren op een goede bereikbaarheid van de stad en de regio.

Vialis_4992.JPG

Verkeersmanagementcentrale verkeer.nu

Met behulp van het verkeersmanagementcentrale verkeer.nu van de gemeente Almere wordt op een aantal plekken in de stad als pilot informatie ingewonnen via milieu-sensoren. Deze sensoren meten onder andere stikstof-vervuiling, fijnstof en temperatuur. Daarnaast zal een verdere uitbreiding volgen met camerabeelden en geluidsensoren.

Door middel van het inzetten van het systeem wordt een goede doorstroming van het verkeer gegarandeerd, waarmee rekening wordt gehouden met milieuaspecten. Daarnaast helpt het de gemeente Almere in het realiseren van haar ambitie als Digitale Stad door het creëren van een ‘data-lake’ waar dergelijke data bij elkaar komt en wat weer de basis vormt voor nieuwe diensten en verdere innovaties. Deze ontwikkelingen helpen Almere waar te maken waarbij het gaat om de groei naar een groene, gezonde stad waarin nieuwe en innovatieve ideeën kunnen ontplooien.

Vialis_5148.JPG

Mobiliteit draagt bij aan verbetering van levenskwaliteit

Mobiliteit geeft bewegingsvrijheid en draagt bij aan onze kwaliteit van leven. Nederland bereikbaar maken en houden is een uitdaging. Iedereen wil zich nog beter, veiliger, comfortabeler, sneller, gezonder en met behoud van leefomgeving verplaatsen. Om de leefbaarheid van Nederland te behouden worden diverse initiatieven gestart en volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. De gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis nemen hierin de eerste stappen. Door het inzetten van slimme sensoren en implementeren van een meetprogramma is het mogelijk om het leefklimaat van Almere te behouden dan wel te verbeteren terwijl meer voorzieningen worden gerealiseerd zoals de Floriade en de wijk Almere Pampus. Samen werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid in Nederland.

Het verwerven van de raamovereenkomst iDiensten en de participatie in het programma Talking Traffic van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben provincie Flevoland, gemeente Almere en Vialis in de gelegenheid gesteld om deze initiatieven met elkaar te ontplooien.

+