icon-arrow-right
Home Gemeente Almere kiest ook de komende jaren voor Vialis

Gemeente Almere kiest ook de komende jaren voor Vialis

Doorstroming | Over Vialis

Betere verkeersafwikkeling, doorstroming, bereikbaarheid, alsmede betere informatie voor de weggebruiker over de actuele en verwachte verkeerssituatie in en rond de stad. Dat is wat de gemeente Almere wil. De benodigde data hiervoor wordt gehaald uit de aanwezige systemen op het wegennet, met name uit de verkeersregelinstallaties. Naast de opdracht voor de implementatie van het ViValdi-verkeersmanagementsysteem ontving Vialis tevens van de gemeente Almere de opdracht voor het leveren, installeren en onderhouden van de verkeersregelinstallaties voor minimaal de komende twee jaar. Met deze raamovereenkomst wordt de reeds jarenlange, intensieve samenwerking tussen de gemeente Almere en Vialis verder voortgezet.
Almere doorstroming
Almere is een stad die snel is gegroeid en steeds meer te maken kreeg met bereikbaarheids- en doorstromingsproblemen. Een noodzakelijke stap om de groei van het verkeer in goede banen te leiden werd het real-time meten van het verkeer. De aanwezige verkeersregelinstallaties van Vialis in de gemeente verzamelen, meten en archiveren al jarenlang systematisch de gegevens van het gebruik van het wegennet door het autoverkeer. Via communicatielijnen worden deze gegevens naar een centrale gebracht die de gegevens verder analyseert, archiveert en bewerkt tot relevante informatie voor dynamisch verkeersmanagement.

 

De succesvolle informatie-inwinning en de kwaliteit , in combinatie met de meest concurrerende prijs en de hoogste waardering voor het ingediende Plan van Aanpak heeft er toe geleid dat Vialis ook de komende jaren verantwoordelijk zal zijn voor het goed en slim functioneren van de verkeersregelinstallaties in de gemeente Almere.
+