icon-arrow-right
Home Geel – Rood – Geel – Groen

Geel – Rood – Geel – Groen

Veiligheid | Over Vialis

"Om het verkeer beter te laten doorstromen, moeten automobilisten voor een stoplicht worden gewaarschuwd dat het groen wordt. Daarom moeten de verkeerslichten eerst enkele seconden op ‘oranje' gaan", aldus regeringspartij VVD bij monde van Kamerlid Charlie Aptroot. Het voorstel van de VVD maakt in Nederland direct vele discussies los, variërend van mentaliteitsproblemen van automobilisten tot ervaringen met vergelijkbare systemen in het buitenland, waar soortgelijke systemen naar tevredenheid functioneren. De discussie omtrent mogelijke aanpassing van de software van verkeersregelinstallaties is een zinvolle discussie, aldus Vialis. De uiteindelijke keuze is een keuze van politiek en wegbeheerders. De regeltoestellen van Vialis zijn al vele jaren geschikt voor het tonen van rood en geel voor het groen. De voorgestelde wijziging van de VVD kan dus uiteraard worden doorgevoerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat tijdsinstellingen in de VRI's opnieuw worden berekend en ingevoerd. Daarnaast zijn de Nederlandse verkeersregeltoestellen zo ontworpen dat de getoonde signalen streng worden bewaakt. Een wijziging hierin (zoals de toevoeging van een geel licht voordat het licht op groen springt) vereist een uitgebreide veiligheidstest. Zo'n test zal bij bestaande kruispunten wat ingewikkelder zijn dan bij nieuwe verkeersregeltoestellen in de fabriek.
Vialina Geel

Vialis is geen tegenstander van het voorstel van de VVD, maar wijst erop dat het voorspellen van wachttijden in Nederland niet eenvoudig is. Dit komt door de toenemende flexibiliteit van onze regelprogramma's, waardoor dynamisch verkeersmanagement en betere benutting van wegen mogelijk is. Hierdoor zouden ‘wachttijdvoorspellers' voor het autoverkeer minder geloofwaardig kunnen zijn. Verder zal uitgezocht moeten worden of de ‘één seconde rood-geel-waarschuwing' daadwerkelijk een meetbaar effect op de doorstroming heeft. Ook moet, om de verkeersveiligheid te waarborgen, zeker worden gesteld dat de zogenoemde ontruimingstijden (de tijd die nodig is om een kruising/kruispunt vrij te maken van conflicterend verkeer) voldoende zijn. Door genoemde voorwaarden is het vooralsnog twijfelachtig of er (behalve het gevoel van comfort voor de automobilist) veel rendement van de eventuele nieuwe maatregel uitgaat. De eventuele introductie ervan zal in ieder geval intensief moeten worden begeleid, wil de methode positieve uitwerking hebben. Daarnaast is een uniforme toepassing binnen Europa wenselijk.

 

De VVD gaat de kwestie aankaarten bij minister Schultz (Verkeer). Aptroot hoopt dat nog dit jaar de eerste stoplichten aangepast kunnen worden. "De belangrijkste routes kunnen direct gebeuren, andere plaatsen later tijdens bijvoorbeeld groot onderhoud", zegt het Kamerlid.

Nieuws

Meer nieuws

Unieke verkeerslichten voor fietsers in Breda

Daar waar de discussie rondom de voetbalwedstrijd ‘010' tegen ‘020' afgelopen week een vervolg kreeg, plaatste de...

+