icon-arrow-right
Home Gebruikersdag Verkeersmanagementsystemen

Gebruikersdag Verkeersmanagementsystemen

Doorstroming | Over Vialis

Op donderdag 25 november a.s. vindt in het Beatrixtheater te Utrecht de tweeëndertigste bijeenkomst van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen plaats. Het thema van deze dag is ‘(bereikbaarheid tijdens) wegwerkzaamheden’. Er wordt dit keer onder andere aandacht besteed aan scenariomanagement, openbaar vervoer en hulpdiensten tijdens werkzaamheden en praktijkervaringen met de maatregelen.
Logo Vialis

De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezig houden met verkeer.

 

De Gebruikersgroep bestaat al zestien jaar en komt tweemaal per jaar in de vorm van gebruikersdagen bijeen. De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en DVM. Daarnaast het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers en Vialis. De gebruikersdag is een dag door en voor gebruikers georganiseerd.

+