icon-arrow-right
Home Supergemeenten of wederzijds samenwerken?

Supergemeenten of wederzijds samenwerken?

Doorstroming | Over Vialis

De verkeersdeelnemer maakt het niet uit wie de ‘eigenaar’ is van de weg waarop hij rijdt, als hij maar slim, snel en veilig op zijn bestemming komt. Iedere gemeente heeft echter haar eigen verantwoordelijkheid voor het verkeer. Maar: verkeersoplossingen werken het beste op regionaal niveau. Moeten we dus overgaan op supergemeenten of juist bevoegdheden neerleggen bij de stadsregio? De laatste jaren leren we dat er ook een andere weg is: samenwerking en wederzijds begrip. Marktpartijen en overheid gingen in op de uitnodiging van Vialis om samen na te denken over de beste oplossing. Dagvoorzitter Bert van Leeuwen vroeg aan de deskundigen of de weggebruiker iets of niets van de gebiedsoverstijgende bestuurlijke samenwerking merkt.

Hokjes denken

Sinds een jaar of tien gaat het ‘hokjesdenken’ geleidelijk over boord en wordt er regionaal veel gezamenlijk aangepakt. Een proces van geven en nemen, dat nu ook door technische middelen wordt ondersteund. De koppeling van de systemen en processen maakt het eenduidiger voor de weggebruiker, de wegbeheerders organiseren achter de schermen veel om een goede doorstroming over gebiedsgrenzen heen te bewerkstelligen. Betere samenwerking leidt tot minder files, maar kan dit beter? Wordt de ingezette strategie wel voldoende vertaald naar operationeel niveau? En waarom bestaat er geen verkeerscentrale die een heel gebied bestrijkt? Verandert er wat in de rolverdeling tussen overheid en markt? Kijk naar de samenvatting van wat de deskundigen hier van vinden.

Programma rondetafelbijeenkomsten

Marktpartij

Als marktpartij is Vialis er klaar voor om de verantwoordelijkheid te nemen om in verschillende gebieden de doorstroming te garanderen. In onze ogen is de techniek niet langer de beperkende factor, maar valt en staat een gebiedsoverstijgende samenwerking met bestuurlijke intenties en consensus op operationeel en tactisch niveau.

+