icon-arrow-right
Home Enorme ontwikkeling in datagedreven asset management van infrastructuur

Enorme ontwikkeling in datagedreven asset management van infrastructuur

Innovatie | Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis | Asset Management

Nederland staat de komende jaren voor een grote onderhoudsopgave. Om ervoor te zorgen dat de infrastructuur zo optimaal mogelijk wordt benut is data gedreven asset management cruciaal. Binnen verschillende VolkerWessels Infrastructuur bedrijven (o.a. Vialis en Asset Insight), heeft datagedreven asset management een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Delen van het spoor, de (vaar)wegen voor Rijkswaterstaat en kritische objecten van Schiphol worden op afstand gemonitord, grotendeels op basis van bestaande sensordata uit de objecten. Hierdoor ontstaat een actueler inzicht over prestatie, gebruik en conditie van de assets, en kan beter worden voorspeld. VolkerWessels Infrastructuur heeft de vraag naar datagedreven asset management al enkele jaren structureel en met progressie verankerd in haar organisatie. Dat is aangetoond in een onafhankelijk onderzoek, de Predictive Maintenance Maturity Assessment, dat is uitgevoerd door PwC.

Infrastructuur plaat.jpg

Maximale score Predictive Maintenance Maturity Assessment

Het Predictive Maintenance Maturity Assessment van PwC meet de volwassenheid op het gebied van predictive maintenance, en daarmee de toegevoegde waarde voor klanten. VolkerWessels Infrastructuur behaalde het hoogste maturity level met een score van 3.8, waarbij de maximale score 4.0 is. VolkerWessels Infrastructuur scoort met name hoog op uitbreiding van assets waarop monitoring wordt uitgevoerd en de duidelijke strategie voor een organisatiebrede ontwikkeling van predictive maintenance. Predictive maintenance is een expertise die zich binnen VolkerWessels Infrastructuur steeds verder ontwikkelt en met het portfolio verweven is.

Tevreden opdrachtgevers

Een mooie toepassing van datagedreven asset management is onze inzet op de sluiscomplexen Kreekrak en Weurt. Rijkswaterstaat wil predictive maintenance inzetten daar waar het effectief bijdraagt aan het verminderen van verrassingen voor gebruikers en opdrachtgevers. En waar het extra sturingsmogelijkheden op levensduur, kosten en prestaties van de infrastructuur creëert. Bij sluiscomplex Kreekrak is dit naar volle tevredenheid uitgevoerd en met een pilot geëvalueerd. "De monitoring producten die zijn ontwikkeld, zijn 1-op-1 toepasbaar voor andere Rijkswaterstaat objecten. Bij sluiscomplex Weurt is datagedreven asset management pas sinds één jaar gestart en daar komen mooie resultaten uit”, vertelt Maria Angenent van het programmateam data gedreven asset management van Rijkswaterstaat.

Sluiscomplex Heumen Weurt © Rijkswaterstaat.png
Sluiscomplex Heumen Weurt © Rijkswaterstaat

Ook de mogelijkheden van datagedreven asset management benutten?

VolkerWessels Infrastructuur zet haar expertise in om uiteenlopende uitdagingen ten aanzien van veiligheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor opdrachtgevers en klanten te realiseren. Met het combineren van kennis van infrastructuurobjecten én nieuwe digitale technologieën zoals Internet of Things (IoT), PrivatCloud, cybersecurity en data science, zijn we in staat actuele inzichten te creëren die bijdragen aan het nemen van de juiste maatregelen. Dit is inzetbaar voor monitoring van spoor, bruggen, sluizen, tunnels en wegen. Op Schiphol is een fieldlab ingericht op passagiersbruggen. Naast optimalisatie van onderhoud wordt daar met ketenpartners onderzocht hoe de besturing, het ontwerp en de bediening verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Door digitalisering- en infrastructuurkennis in te zetten werkt VolkerWessels Infrastructuur aan een leefbare omgeving.

Contact opnemen met Vialis

* Verplichte velden
+