icon-arrow-right
Home Eerste verkeerslichten op zonne-energie

Eerste verkeerslichten op zonne-energie

Duurzaamheid | Over Vialis

Vialis, Spaar met de Zon en gemeente Almere maken het mogelijk om verkeerslichten op zonne- energie te laten werken. Door de samenwerking van deze drie organisaties wordt een belangrijke maatregel ten behoeve van een energieneutraal Almere uitgevoerd. Wethouder Frits Huis nam donderdag 17 december de eerste verkeerslichten op zonne-energie in gebruik.  Op deze eerste kruising staan in de vier richtingen in totaal 14 verkeerslichten. Vialis is de vaste leverancier van verkeerslichten voor de gemeente Almere. Spaar met de Zon is leverancier van zonnepanelen.

Almere 1a.jpg

Gemeente Almere verbruikt jaarlijks ruim 11 miljoen kWh stroom voor verlichting, verkeerslichten en waterhuishouding. Dit is net zoveel elektriciteit als ruim 3000 huishoudens. Hierop wil de gemeente besparen en heeft de ambitie uitgesproken om in 2022 energieneutraal te zijn. Diverse maatregelen worden al genomen om hier aan bij te dragen. Voor nieuwe verlichting wordt altijd de nieuwste techniek toegepast, op dit moment is dat LED. De compensatie van het energieverbruik van de verkeerslichten is een nieuwe mijlpaal die de gemeente heeft bereikt. Van de in totaal 120 kruisingen zijn 30 kruispunten geschikt voor zonnepanelen. In de komende tijd wordt onderzocht, naar aanleiding van de ervaring die nu wordt opgedaan of het voor deze kruispunten ook de meest geschikte manier is om energie te besparen of dat hier andere vormen van energiebesparing beter werken. Niet alle kruisingen zijn geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Voor de overige 90 kruispunten wordt naar alternatieven gezocht, zoals zonnevelden.

De gemeente heeft samen met de bedrijven Vialis en Spaar met de Zon afgelopen tijd hard gewerkt aan de realisatie van deze toepassing. De masten zijn hergebruikt uit een andere stad. Op deze masten stonden eerst verkeerslichten, nu zijn er zonnepanelen op gezet.

Wethouder Frits Huis: ‘ik ben trots op deze mooie samenwerking, waardoor het project met beperkte middelen voor elkaar is gekomen. Dit zijn de eerste Almeerse verkeerslichten die werken op zonnepanelen. Het is een opmaat naar het uiteindelijk energieneutraal maken van alle installaties in de openbare ruimte. De komende jaren werken we daar hard aan’.

+