icon-arrow-right
Home Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden ligt op zijn plaats

Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden ligt op zijn plaats

Veiligheid | Bruggen en sluizen

Deze week is de eerste sluisdeur van de nieuwe zeesluis IJmuiden succesvol op zijn plaats gebracht. De deur is met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het mooie nazomerweer aan het begin van de week was ideaal om de deur te verplaatsen. De gehele operatie nam 72 uur in beslag.

72 meter, 11 meter breed en 24 meter hoog

De deur met een lengte van 72 meter, 11 meter breed en 24 meter hoog, lag al sinds de aankomst in IJmuiden, begin 2019, in de kolk aan de oostzijde (kanaalzijde). Hier is de deur voorzien van alle noodzakelijke technische installaties, die vervolgens zijn getest. Voordat de deur versleept kon worden naar zijn definitieve plaats in het buitenhoofd, is eerst 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gegraven om deze op diepte te brengen. Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Tekst gaat verder onder de foto.

Zeesluis-IJmuiden

Boven- en onderrolwagen

Het plaatsen van de deur is in etappes verlopen. Eerst is de deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder voor het buitenhoofd. Vervolgens is de sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden om zijn as gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is in de volgende fase de sluisdeur afgezonken en gekoppeld aan de bovenrolwagen. Deze bovenrolwagen vormt de aandrijving van de deur. Vervolgens is de deur verder afgezonken en gekoppeld aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over een rails op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de deur. De komende maanden zal de werking van de deur worden getest. Naast de functie van toegangspoort tot de zeesluis maakt de deur ook onderdeel uit van de toekomstige hoogwaterkering, die hiermee een stap dichterbij is.

Nog twee sluisdeuren

De twee andere sluisdeuren voor de zeesluis liggen nu nog tijdelijk geparkeerd in de Amerikahaven, in afwachting van de afronding van de bouw van de deurkas van het binnenhoofd. Ook deze deuren zijn afgebouwd en getest. Zodra het mogelijk is de deuren in de deurkas van het binnenhoofd te plaatsen, gaan ze vanuit de Amerikahaven op transport naar de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

De foto en film bij dit bericht zijn in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt door Drone Addicts.

+