icon-arrow-right
Home Eerste liggers voor Taatseviaduct

Eerste liggers voor Taatseviaduct

Doorstroming | Over Vialis

De eerste betonnen liggers voor het Taatseviaduct over de A2 bij Utrecht zijn geplaatst. Met een lengte van maar liefst 54,4 meter zijn het de langste liggers die ooit door de leverancier zijn gemaakt. Het nieuwe viaduct verbindt de bedrijventerreinen Papendorp en Strijkviertel aan de westkant van Utrecht met elkaar. Dit jaar al moeten de twee zuidelijke rijstroken van het Taatseviaduct gereed zijn, zodat het autoverkeer er al overheen kan. In 2011 zijn ook de twee noordelijke rijstroken klaar.

 

De A2 tussen Amsterdam en Maastricht wordt op tal van plaatsen vernieuwd. Tussen Amsterdam en Utrecht wordt de A2 verbreed naar 2x 5 rijstroken. Een deel hiervan beslaat 1,7 kilometer snelweg en is het laatste stuk van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, genaamd A2 Hooggelegen. Aan de noordzijde sluit het traject aan op de nieuwe Landtunnel, in het zuiden grenst het project aan knooppunt Oudenrijn, het knooppunt met de A12.

werkzaamheden bij nacht Taatseviaduct

Het project wordt uitgevoerd in een Samenwerking in Alliantieachtig Verband, in de volksmond Alliantie genaamd. Rijkswaterstaat en Trajectum Novum werken nauw samen om het project te realiseren. Trajectum Novum bestaat uit Van Hattum en Blankevoort, Mourik Groot Ammers, KWS Infra, Boskalis en Vialis. Daarnaast is een aantal adviesorganisaties verbonden aan het project.

 

Vialis levert binnen de Alliantie o.a. de openbare verlichting, DRIP's (Dynamisch Route Informatie Panelen), portalen, verkeerssignalering, VRI's, kentekencamera's, CCTV (camerabewaking), bebording en verzorgt het onderhoud.

 

Daarnaast richt Vialis zich op het voorkomen van verkeershinder. Om objectief te kunnen meten hoe goed de Alliantie scoort op dit laatste punt, werkt Vialis mee aan het verfijnen en praktisch werkbaar maken van het bij de aanbesteding gehanteerde ´hinderhulpmiddel´.  Dit ‘hinderhulpmiddel' betreft een methode om te kunnen berekenen hoeveel overlast het verkeer heeft van de werkzaamheden.

 

Meestal wordt een opdrachtnemer beoordeeld op de beschikbaarheid van een bepaald aantal rijstroken. In dit geval is niet de beschikbare capaciteit maatgevend, maar het rijdend houden van het verkeer.

 

Met behulp van monitoren, informeren en adviseren van de weggebruiker streeft Vialis naar een optimale verkeersafwikkeling. Niet alleen op en rond het project A2 Hooggelegen, maar juist ook in relatie tot de vele andere grote projecten in de regio.

 

Foto: Nachtelijke plaatsing van de liggers voor het Taatseviaduct (beeld: KWS Infra)

+