icon-arrow-right
Home Een VEILIGE verkeerssituatie maak je samen

Een VEILIGE verkeerssituatie maak je samen

Veiligheid | Over Vialis

Op 8 november jl. hebben de leerlingen van groep 8 van de Groen van Prinsterer basisschool in Rotterdam-Zuid een bijzondere les gevolgd. Mobiliteitsprovider Vialis heeft als partner van Veilig Verkeer Nederland een interactief lesprogramma ontwikkeld, waarin de oudste leerlingen van de basisscholen in Nederland op verschillende manieren kennismaken met niet alleen veiligheid in het verkeer, maar ook met andere leer- en ervaringselementen, zoals inzicht en kennis van het regelen van het verkeer, onderlinge samenwerking, technisch en logisch inzicht, debatteren en presenteren. De les bij de Groen van Prinsterer school was met name speciaal, omdat deze speciale verkeersles door Shell Nederland, tevens partner van VVN, werd aangeboden.

Shell

Shell ontwikkelde voor VVN het mobiele verkeersplein, waarmee kinderen uit groep 4, 5 en 6 oefenen met verkeerssituaties en verkeersregels. Doordat er overal verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten zijn, lijkt het allemaal net echt. Om ook de oudere groepen op de basisschool te bereiken, bood Shell Nederland tijdens een benefietavond van VVN mee in de veiling op de door Vialis beschikbaar gestelde prijs: een verkeersles met als thema ‘een veilige verkeerssituatie maak je samen'.
Vialis Verkeers onderwijs

Vialis en VVN

Vialis ondersteunt Veilig Verkeer Nederland al heel lang. Medio 2011 ontstond het idee meer te doen met de eigen kennis van het mobiliteitsbedrijf. Omdat Vialis een grote waarde hecht aan het behoud van een leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties, werd, in samenwerking met een onderwijskundige, een lesprogramma voorbereid, waarmee Vialis ‘on tour' een lesmodule aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Nederland aanbiedt.
+