icon-arrow-right
Home Een nieuwe vorm van verkeersveiligheid op kruispunten met COVID-19

Een nieuwe vorm van verkeersveiligheid op kruispunten met COVID-19

Doorstroming | Veiligheid | Verkeerskundige apps | Verkeerskundig advies

Wie had ooit gedacht dat verkeersveiligheid op kruispunten verder zou gaan dan het voorkomen van aanrijdingen? Waar we eerst geen norm hadden, is dat nu 1,5 meter geworden.

Fiets-en-voetgangers

Wat niet veranderd is, is dat langzaam verkeer nog steeds een kwetsbare groep is (onder andere fietsers en voetgangers). Vanuit ons netwerk horen we nu steeds vaker dat op diverse plekken gewerkt wordt om kruispunten beter te laten aansluiten op de 1,5 meter maatschappij. Fiets- en voetgangersrichtingen krijgen vaker en langer groen, zodat minder mensen tegelijkertijd voor een verkeerslicht hoeven te wachten en men gepaste afstand van elkaar kan houden. Hiermee creëren we een nieuwe vorm van (verkeers-)veiligheid op kruispunten. 

Het doorvoeren en implementeren van dit soort maatregelen vraagt om een grote inspanning van diverse (markt)partijen. Er moet nog intensiever worden samengewerkt op verschillende niveaus, van verkeerskundige tot beleidsmedewerker.

Een situatie als deze hebben we als sector nog nooit meegemaakt. Het ontbreekt alle partijen in de sector aan best-practices en er is geen tijd om voor ieder kruispunt in een simulatie te toetsen wat de consequenties zijn van een maatregel. We moeten in de praktijk dus wat korter op de bal spelen of iets werkt. Daarnaast willen we als sector dat gemaakte aanpassingen op een gegeven moment ook weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Bij Vialis pakken we door op de uitdagingen die voor ons liggen; we hebben de mensen en middelen in huis om ook op korte termijn een verschil te blijven maken. Denk hierbij aan advies omtrent het gebruik van onze verkeersinformatie en verkeersmanagement producten waarmee maatregelen snel kunnen worden ingezet, gemonitord en op termijn weer kunnen worden aangepast.

We blijven in contact met onze klanten en partners om mee te denken in veilige en innovatieve aanpassingen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden in deze uitzonderlijke tijden. 

+