icon-arrow-right
Home Een licht op stedelijk verkeersmanagement

Een licht op stedelijk verkeersmanagement

Doorstroming | Over Vialis

Op 17 juni jl. organiseerde Vialis het symposium Regionaal Verkeersmanagement. Een kleine 100 geïnteresseerde wegbeheerders kwamen 's middags in het Nationaal Luchtvaart - Themapark Aviodrome bijeen om de verschillende ervaringen met regionaal verkeersmanagement met elkaar te delen.
N302

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere:

  • Het toepassen van verkeersmanagementscenario's bij de reconstructie van de A2 rond Den Bosch (door de heer Henk de Winter van de gemeente Den Bosch);
  • De reconstructie van de N302 tussen Harderwijk en Flevoland, waarbij het ontwerp van de reconstructie van de weg was gericht op maximale verkeerskundige, ruimtelijke en milieukwaliteiten (door de heer Rick Sjoerdsma van de gemeente Harderwijk)
  • Het gezamenlijk benutten van restcapaciteit op het wegennet door wegbeheerders in het kader van Gebiedsgericht Benutten (GGB) (door Gerard Martens van Arane Adviseurs in Verkeer en Vervoer), en
  • Hoe om te gaan met de huidige benadering van regionaal verkeersmanagement? Leidt maximaal gebruik van de aanwezige restcapaciteit tot grotere gevoeligheid bij incidenten? (door prof. Eric van Berkum van de Universiteit Twente).

Tijdens de afsluitende discussie waren de aanwezige wegbeheerders het er over eens dat een goede informatievoorziening richting de weggebruikers maatregelen acceptabeler maken en dat verkeersmanagementscenario's (vooral bij calamiteiten) zeker hun waarde hebben.

Er kan terug gekeken worden op een geslaagd evenement.

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan een email sturen naar: symposium@vialis.nl

+