icon-arrow-right
Home Een kijkje in de VRI-keuken op de Automotive Week

Een kijkje in de VRI-keuken op de Automotive Week

Innovatie | Doorstroming | Partnership | Events | Verkeersregelingen | Verkeersregelautomaten | Verkeerskundige apps

Verkeerslichten worden in rap tempo slimmer. Dit is het resultaat van drie trends die in VRI-land samenkomen. Robin van Haasteren, directeur New Business en Marketing bij Vialis en Eric Greweldinger, verkeersregeltechnicus bij de gemeente ’s Hertogenbosch gaven op 30 maart tijdens de wegbeheerdersdag van de Automotive Week een kijkje in hun VRI-keukens, en daarmee van de nieuwe wijze van samenwerking vanuit Beter Benutten, publiek-privaat.

Event_automotive_week_slide

Van Haasteren schetst in drie zinnen de ontwikkeling van de verkeersregelinstallatie: van manueel bediend lokaal klapbord tot de nieuwste connected i-VRI die uiteindelijk op individueel niveau in een groeiend netwerk de doorstroming bevordert; evenals de duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Als aanjagers voor deze ontwikkeling noemt van Haasteren: een groeiende behoefte aan mobiliteit, een roep om duurzaamheid en hogere eisen aan verkeersveiligheid en veiligheid rondom data en privacy.’

Over de domeinen heen

Van Haasteren ziet verder drie trends in mobiliteitsland zelf. ‘We gaan van één domein, VRI’s op kruispunten, naar meerdere toepassingsgebieden, zoals tunnels, en we gaan van doorstromings- en veiligheidsdoelen naar doelen op het terrein van economie, ruimte, leefbaarheid of gezondheid. Mobiliteitsoplossingen gaan daarmee over de domeinen heen.’

‘Tweede ontwikkeling is dat je niet meer werkt voor één wegbeheerder, maar voor meerdere wegbeheerders. Derde trend is dat de overheid als opdrachtgever steeds minder een product bestelt bij de markt, maar veel vaker de markt vraagt om functionele oplossingen aan te dragen met een prestatieverplichting’. Ondanks deze verschuiving van overheid naar markt zal er altijd sprake zijn van samenwerking met de overheid, verwacht van Haasteren. 

Gesproken bericht

‘De nieuwste ontwikkeling’, zegt Van Haasteren, ‘is dat we de individuele gebruiker via een app informeren over de het moment wanneer het verkeerslicht in de betreffende richting groen wordt. Zo kan de gebruiker zijn snelheid aanpassen en beter doorstromen. Deze proef werkt technisch goed. De volgende stap is dat we deze software van de app via een gesproken bericht in het voertuig brengen. Alleen een app vinden we niet ideaal in verband met afleiding tijdens het rijden.’

Cijfers in het gele aspect

Een volgend voorbeeld van slimme VRI’s is te zien in ’s Hertogenbosch bij 22 van de 65 VRI’s. Voordat het verkeerslicht voor het autoverkeer op groen springt, geeft het gele aspect de laatste 3 seconden aan in de cijfers: 3,2 en 1. Dit systeem dat in 2009 werd ontwikkeld als ‘comfort VRI’ door IT&T (tegenwoordig Vialis) werkt op basis van de werkelijk volgende groentijden en is weer een voorloper van het ‘tijd tot groen’ wat nu binnen het Beter Benutten-programma ‘Talking Traffic’ wordt ontwikkeld.

 

‘We gaan tot 3 seconden, niet meer. Want meer weten we niet en betrouwbare informatie is een basisvoorwaarde voor alle VRI’s’, zegt Eric Greweldinger. Hij is verkeersregeltechnicus bij de gemeente ’s Hertogenbosch, en naar eigen zeggen ‘al ruim 30 jaar bezig met rood, geel en groen’.

Greweldinger’s passie is het benutten van iedere tiende seconde in een verkeerslichtenregeling met als doel tevreden weggebruikers. Met een focus op doorstroming, geloofwaardigheid en veiligheid. Hij doet er alles aan om de ‘comfort VRI’ niet alleen in ’s Hertogenbosch, maar ook elders te promoten.

De resultaten spreken wat Greweldinger betreft voor zich: het verkeer trekt eerder op. ‘Omdat de ontruimingstijdens volgens de richtlijnen zijn, is het sneller optrekkende verkeer ook veilig.’ En dan de kosten en baten: een investering van 200.000 euro, levert 625.000 euro aan maatschappelijke baten per jaar op, rekent Greweldinger voor.

Van stoplicht naar verkeerslicht

Greweldinger ziet de nieuwste ontwikkelingen op VRI-gebied met vertrouwen tegemoet, en roept wegbeheerders op om ook nu al met de huidige slimme middelen de regelingen zo optimaal mogelijk in te zetten. ‘Er is zo ontzettend veel winst te halen, met tevreden burgers als mooi resultaat.’ Ter illustratie noemt Greweldinger het mooiste compliment dat hij van een Bossche burger kreeg: ‘Jullie hebben van het stoplicht een verkeerslicht gemaakt.’

Landelijke media

De slimme verkeerslichten-app trok ook de aandacht van de landelijke media. In het NOS-journaal van 27 maart, toonde Robin van Haasteren de werking van de VRI-app vanuit zijn eigen auto. De NOS reed mee. Klik hier voor deze uitzending.

Foto Robin van Haasteren en Eric Greweldinger copyright: Hessel Bes.

+