icon-arrow-right
Home DVM-systemen en openbare verlichting van Vialis op A50 Knooppunt Ekkersrijt officieel in gebruik genomen

DVM-systemen en openbare verlichting van Vialis op A50 Knooppunt Ekkersrijt officieel in gebruik genomen

Doorstroming | Over Vialis

Op 8 juni 2010 is de vernieuwde randweg A2 in Eindhoven officieel in gebruik genomen, onderdeel hiervan vormt het knooppunt Ekkersrijt.
Eindhoven Ekkersrijt

De randweg moet een einde maken aan de verkeersproblemen rond de stad Eindhoven. Demissionair minister van Verkeer & Waterstaat Camiel Eurlings verrichtte een van zijn laatste klussen tijdens zijn ministerschap en heeft officieel de randweg A2 Eindhoven en het Knooppunt Ekkersrijt geopend. Onder de begeleiding van dansende kranen op de muziek van de Bolero werd door een groot rood lint te ontknopen de officiële opening verricht.

 

De rijbanen voor lokaal en doorgaand verkeer rondom Eindhoven zijn nu gescheiden en het wegennet is uitgebreid naar 4x twee rijstroken. Doordat het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer met een bestemming in Eindhoven of directe omgeving ontstaat een betere doorstroming, zijn er minder files en is er een veiligere verkeerssituatie.

 

De wegwerkzaamheden aan de randweg duurden vier jaar, een jaar korter dan gepland.

 

Als onderaannemer van de combinatie Mourik Besix was Vialis op knooppunt Ekkersrijt verantwoordelijk voor het Dynamisch Verkeers Management (DVM)-systeem (onder andere 22 wegkantstations, 8 detectorstations, 71 signaalgevers, 228 lussen, 54 panelen aan bebording, 10 kilometer glasvezelkabel) en de levering van de Openbare verlichting op het knooppunt Ekkersrijt (zoals 383 lichtmasten en 4 voedingskasten met dimbesturing).

 

De randweg Eindhoven maakt deel uit van het veel grotere A2-project. Van Amsterdam tot en met Maastricht verbreedt Rijkswaterstaat de Noord-Zuid-verbinding. Op sommige plekken, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Utrecht, wordt de weg tien banen breed.

+