icon-arrow-right
Home DVM-Exchange: Open DVM-standaard steeds dichterbij

DVM-Exchange: Open DVM-standaard steeds dichterbij

Doorstroming | Over Vialis

Nadat in mei jl. door enkele partijen, waaronder Vialis, het initiatief werd genomen om te komen tot een open en laagdrempelige standaard voor dynamisch verkeersmanagement zijn inmiddels 10 partijen (opdrachtgevers, leveranciers en adviesbureaus) bij de ontwikkeling van deze standaard betrokken. Met deze open standaard DVM-Exchange kunnen straks verschillende soorten systemen van verschillende leveranciers en wegbeheerders op een open, gestructureerde en kosteneffectieve manier met elkaar communiceren.
DVM logo

Werkgroepen

Een technische werkgroep heeft de eerste architectuur- en protocolbeschrijving bijna gereed. Deze documenten staat inmiddels gepresenteerd op de website www.dvm-exchange.nl.

De organisatorisch-juridische werkgroep is op zoek naar een organisatievorm die een zo laag mogelijke drempel voor het gebruik van DVM-Exchange opwerpt. Alle documenten en materialen zijn vrij toegankelijk. Om straks toch enige controle op het gebruik te hebben en te voorkomen dat er niet-compatibele lokale varianten ontstaan wordt openbare ‘teruglevering' van alle aanpassingen en van eventueel gesignaleerde tekortkomingen straks verplicht. Een en ander wordt in een licentieovereenkomst tussen de gebruiker en een nog nader te benoemen ‘neutrale beheerder' geregeld.

Bijeenkomst

Ter voorbereiding op de lancering tijdens de Intertraffic 2012 wordt begin 2012 een consultatiebijeenkomst gehouden waarin de stand van zaken tot op dat moment wordt gepresenteerd en ruime gelegenheid is voor discussie.

Meer informatie is te vinden op www.dvm-exchange.nl .

+