icon-arrow-right
Home DRIP’s op corridor Utrecht-Amersfoort operationeel

DRIP’s op corridor Utrecht-Amersfoort operationeel

Doorstroming | Over Vialis

Sinds 17 maart 2009 zijn zeven nieuw geplaatste berm-DRIP's op de corridor Utrecht-Amersfoort officieel in gebruik genomen. Deze Dynamische Route Informatie Panelen langs de provinciale wegen verschaffen actuele file-informatie over de nabijgelegen rijksweg A28. Op basis van deze informatie kan de weggebruiker de voor hem meest gunstige route kiezen, hetzij via de provinciale weg óf via de A28. Met de inzet van de DRIP's zal naar verwachting de doorstroming op het wegennet verbeteren.
DRIP's op de corridor Utrecht-Amersfoor

De informatiepanelen staan geplaatst op cruciale keuzepunten tussen de A28 en de provinciale weg. Op de DRIP's wordt vooralsnog de file-informatie met betrekking tot de A28 vermeld. Op deze manier krijgt de weggebruiker de noodzakelijke informatie om zijn of haar route te bepalen. Staat er file op de A28, dan kan de weggebruiker kiezen voor een alternatieve route via de provinciale weg. In een later stadium wordt door de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht bekeken of de DRIP's ook voor andere doeleinden zullen worden ingezet.


Regionaal Verkeersmanagement richt zich voornamelijk op het efficiënt sturen van verkeersstromen over het wegennet. Dit gebeurt bij Utrecht/Amersfoort vanuit de regionale verkeersmanagementcentrale (RVMC) in Papendorp, Utrecht. De nieuwe DRIP's maken deel uit van maatregelen die nodig zijn voor regionaal verkeersmanagement, ook incident management valt hieronder. Eind januari werd het project ‘Wegwerkzaamheden en evenementen Beter in Beeld' in deze regio geïmplementeerd. De DRIP's worden aangestuurd vanuit het door Vialis geleverde CDMS (Centraal DRIP Management Systeem).

+