icon-arrow-right
Home Niet meer stoppen op de Schenkelweg tussen de kruising Maaswijkseweg en de kruising Groenekruisweg in Spijkenisse

Niet meer stoppen op de Schenkelweg tussen de kruising Maaswijkseweg en de kruising Groenekruisweg in Spijkenisse

Doorstroming | Duurzaamheid | Over Vialis

Vialis levert deze maand in de gemeente Spijkenisse een ‘groene golf' op die de doorstroming op de Schenkelweg verbetert. Voor optimale doorstroming plaatste Vialis tevens vijf nieuwe verkeersregelinstallaties die op het internet management systeem van Vialis (VIMS) worden aangesloten. De VRI's zijn dusdanig met elkaar gekoppeld dat de automobilist groen heeft wanneer hij met constante snelheid (in dit geval 50 kilometer per uur) langs de serie verkeerslichten rijdt. Een zogenoemde "Groene Golf".
Logo Vialis

De doorstroming op de Schenkelweg (een drukke verkeersader in Spijkenisse) wordt sterk verbeterd door deze "Groene Golf", de automobilisten hoeven minder te stoppen en op te trekken op de kruispunten, hetgeen beter is voor het milieu. Niet alleen worden er op de Schenkelweg nieuwe VRI's in gebruik genomen, er zijn tevens extra rijstroken en een busstrook aangelegd en de opstelruimte op de zijwegen is vergroot.

 

De Schenkelweg vormt overigens een complexe situatie", laat Willem de Zwart, verkeerskundige en account manager bij Vialis, weten. "Een traditionele groene golf is redelijk eenvoudig in te stellen, maar op deze locatie ligt dat anders in verband met het kruisende openbaar vervoer. Vialis stond voor de uitdaging om de situatie zodanig op te lossen, dat enerzijds het verkeer op de Schenkelweg goed doorstroomt en anderzijds het kruisende openbaar vervoer niet te veel vertraging oploopt. Met behulp van ons simulatiesysteem Vissim zijn de effecten van de verschillende mogelijkheden berekend. Uiteindelijk bleek een zogenoemde ‘marathonkoppeling' de beste oplossing. Op basis van de intensiteit van het verkeer wordt die per kruispunt geactiveerd. Komt er een bus aan op de bewuste kruising, dan breekt die in op de koppeling. Is de bus eenmaal gepasseerd, dan wordt de koppeling weer voortgezet."

 

De vijf door Vialis geleverde verkeersinstallaties zijn alle voorzien van Videodetectie met meekijkfunctie, binnenkort als de ADSL-verbinding tot stand is gekomen dan is het verkeersbeeld geheel te volgen op een PC beeldscherm welke op kantoor bij de gemeente Spijkenisse wordt geplaatst.

+