icon-arrow-right
Home De markt is in transitie: smart viert hoogtij

De markt is in transitie: smart viert hoogtij

Doorstroming | Duurzaamheid | Events

Deze kernboodschap presenteerde Robin van Haasteren, directeur New Business & Marketing van VolkerWessels onderneming Vialis, op 13 april tijdens Building Holland in de RAI in Amsterdam. “Op de mobiliteits- en infrastructuurmarkt is deze transitie te zien als gevolg van diverse trends”, zegt van Haasteren die deze trends tijdens zijn betoog specifieker toelicht.

Event_BuildingHolland_stand

“Mobiliteit wordt een basisbehoefte door steeds grotere afstanden die we kunnen en willen afleggen, er ligt een druk op duurzame oplossingen en er is steeds meer behoefte aan veiligheid. Tegelijkertijd verweven de domeinen. Steeds vaker krijgen we tijdens één opdracht te maken met meerdere klanten, bijvoorbeeld meerdere wegbeheerders. En waar we eerst enkel een product leverden, gaat het nu om het leveren van een dienst en het verhogen van prestaties.”

“Dit alles komt samen in een smart city” vervolgt Van Haasteren, “met daarin smart infrastructure en smart mobility. We kijken niet meer op van elektrische auto’s, autonoom rijden en big data. Maar wat betekent dit concreet? En welke ontwikkeling zal nu écht doorbreken?”

Vialis ziet deze ontwikkelingen gecombineerd terug in pilots. Als voorbeeld noemt hij een pilot met een Mercedes-bus die niet alleen zelfrijdend is, maar ook in verbinding staat met verkeerslichten; een van de Vialis-oplossingen. Door signalen af te geven op gezette locaties weten de lichten wanneer ze op groen moeten springen, wat de doorstroming bevordert. Van Haasteren: “Dat klinkt ver weg, maar vergis u niet: dit is ook mogelijk in Nederland. Deze bus-pilot vond namelijk plaats in de zomer van 2016 in Nederland.”

Een andere, nationale pilot, genaamd ‘Schwung’, doet hetzelfde voor de fiets. Fietsers kunnen met de Schwung-app hun route plannen, die vervolgens ook hun locatie aan de verkeerslichten op die route doorgeeft. Van Haasteren: “Het doel is dat de fietser enkel groen licht op die route krijgt voor een ideale doorstroming én comfort.”

Event_BuildingHolland_innovaties

Innovaties in de praktijk

Vialis toont diverse smart-mobility-oplossingen in het gezamenlijke VolkerWessels-paviljoen. Naast Schwung is dat ook Verkeer.nu, een centraal verkeersmanagementplatform waarmee uniform, veilig en flexibel verkeersmanagement en beleid kan worden uitgevoerd. Een volgende innovatie is Verkeerplaza GoTru, een verkeerinformatie app met deur tot deur reisinformatie inclusief actuele weergave over hoeveel seconden het groen gaat worden bij het volgende verkeerslicht. En ten slotte het Tunnel Calamiteitenscenario. Centrale tunnelbediensystemen zorgen ervoor dat een tunnel in alle gevallen veilig blijft functioneren.

+