icon-arrow-right
Home 'Crossman’ Almere beheert, wisselt uit en verzamelt verkeersinformatie

'Crossman’ Almere beheert, wisselt uit en verzamelt verkeersinformatie

Doorstroming | Over Vialis

Een VRI beheercentrale beheert verkeersregelinstallaties (VRI's), wisselt gegevens tussen de verschillende VRI's uit en verzamelt informatie waarmee het verkeer geregeld en gestuurd wordt. De gemeente Almere beschikt sinds kort over een nieuwe ‘Crossman' centrale die door Vialis wordt gehost. Naast het onderling verbinden en centraal beheren van VRI's levert de ‘Crosman' centrale in Almere tevens informatie aan externe systemen, zoals bijvoorbeeld verkeersdata aan de kwaliteitscentrale en de Verkeercentrale van Rijkswaterstaat (RWS). Door deze laatste koppeling kan bijvoorbeeld parkeerinformatie in de stad worden doorgegeven aan RWS, die op haar beurt de informatie op een DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel) langs de rijksweg kan tonen, waardoor de reiziger goed geïnformeerd de stad wordt binnengeleid.
Logo Vialis

De gemeente Almere heeft ervoor gekozen om zichzelf verder te ontzorgen. Om niet langer om te hoeven kijken naar technische systemen en de bijbehorende infrastructuur laat de gemeente Almere de ‘Crossman' centrale hosten in het Vialis datacenter in Haarlem. De Crossman centrale draait dus niet meer, zoals de oude ‘Crossman' centrale, op een eigen lokale server  De gemeente Almere kan zich hierdoor beter richten op haar kerntaken. Uniek is dat dit de eerste Vialis Crossman centrale is die in een hosting-omgeving draait.

 

De toegang tot de nieuwe ‘Crossman' centrale in Almere vindt eenvoudig plaats via een PC met een webbrowser (Internet Explorer  of Firefox) en een ‘token' voor een veilige verbinding. Door hosting van de server wordt de toegang tot de ‘Crossman' centrale vereenvoudigd en kunnen weg- en systeembeheerders vanaf elke locatie met een internetverbinding inloggen.

 

De migratie van de ‘Crossman' centrale naar de hosting omgeving is de eerste fase in dit project. In fase 2 zullen de koppelkabelverbindingen vervangen worden door verbindingen die geschikt zijn voor draadloze communicatie. De nu nog noodzakelijke aparte (lokaal geplaatste) communicatieserver tussen de VRI's en de ‘Crossman' centrale is dan niet langer nodig. Alle gegevens uit de VRI's komen dan immers rechtstreeks in het datacenter van Vialis binnen.

+