icon-arrow-right
Home Coöperatieve systemen voor ‘groene’ doorstroming

Coöperatieve systemen voor ‘groene’ doorstroming

Doorstroming | Duurzaamheid | Veiligheid | Over Vialis

Door het invoegen van grote aantallen voertuigen op de rijksweg kunnen er gevaarlijke situaties op de toerit van de snelweg ontstaan. Invoegend verkeer remt vaak en wisselt met regelmaat van rijstrook. Hierdoor ontstaan niet alleen schokgolven (waardoor de kans op files en ongevallen groter wordt), maar ook het milieu is hier niet mee gebaad. Toeritdosering is een bekende maatregel om op de oprit filevorming op de autosnelweg te voorkomen. Echter, voertuigen worden één voor één toegelaten, hetgeen leidt tot een aantal keren ‘stop-and go'. Binnen het driejarige europese project eCoMove (waarin Vialis samenwerkt met automobielfabrikanten, de wegbeheerders en andere partijen uit de verkeersindustrie) wordt gekeken hoe het herhaaldelijke ‘stop-and-go' op de toerit verminderd kan worden. De oplossing hiervoor is eCoRamp Metering.
ecomove

Minister Schultz van Haegen gaf in haar openingsspeech van de AutoRAI 2011 aan dat navigatiesystemen in auto's in de toekomst zorgen voor een betere verdeling van de verkeersstroom. Samen met de regio Amsterdam start het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een proef, waarbij navigatiesystemen van auto's worden gekoppeld aan apparatuur (zoals bijvoorbeeld TDI's) langs de weg tot zogenoemde cooperatieve systemen. Hierdoor wordt de doorstroming verbeterd. ‘eCoRamp Metering', zoals door Vialis binnen het project eCoMove ontwikkeld, sluit hier naadloos op aan.

 

‘eCoRamp Metering' vermindert (met het zogenoemde coöperatieve systeem) het herhaaldelijk ‘stop-and-go' op de toerit. Voertuigen die veel invloed op het ‘stopgedrag' hebben (zoals vrachtwagens) krijgen voorrang. ‘eCoRamp Metering' geeft de te rijden snelheid op de toerit en de eventueel te kiezen rijstrook aan'. Bij het invoegen op de autosnelweg zelf helpt vervolgens ‘eCoMerging'. ‘eCoMerging' heeft als taak om het ritsproces met coöperatieve systemen te bevorderen. Voertuigen op de doorgaande rijstrook krijgen instructies om ruimte te creëren. Het voertuig dat wil invoegen, krijgt van ‘eCoMerging' advies omtrent het moment van invoegen.

 

Aangezien het aantal auto's met een coöperatief systeem momenteel nog zeer beperkt is, worden de effecten van de ‘eCoRamp Matering' en ‘eCoMerging' momenteel met simulaties getoetst. De proef in de regio Amsterdam schept mogelijkheden om de nieuwe systemen in de praktijk toe te passen.

 

"Auto's worden snel schoner en zuiniger. Echter, de meest zuinige auto is een auto die doorrijdt", aldus de Nederlandse minister Schultz van Haegen. Een feit waar Vialis het volledig mee eens is. Zij werkt dan ook hard aan innovatieve ideeën om Nederland ‘on-the-move' te houden.

 

(Onderschrift illustratie: de groene auto's zijn uitgerust met eCoRamp Metering en eCoMerging. Van de toeritdoseerinstallatie wordt de te rijden snelheid ontvangen om op de oprit door te kunnen rijden). 


* eCoMove is een Large-scale integrating project in Thema 3 (ICT) van het 7e Kaderprogramma van de EC en wordt deels gefinancierd door de EC. Informatie over eCoMove is te vinden op http://www.ecomove-project.eu

 

+