icon-arrow-right
Home Comakership helpt Vialis bij ontwikkeling Fietsparkeermonitor

Comakership helpt Vialis bij ontwikkeling Fietsparkeermonitor

Innovatie | Partnership | Carrière

Een team van verkeerskundige en ICT studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland hebben aan een comakership gewerkt bij Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis. Hogeschool Windesheim Flevoland biedt haar studenten comakerships aan om theorie en praktijk samen te laten komen. 

Comakership

Het is een unieke onderwijsaanpak van Windesheim Flevoland, waarbij studenten gekoppeld worden aan de beroepspraktijk. Ze voeren een project uit voor bedrijven, scholen of overheden en leveren uiteindelijk een product of een dienst op in de vorm van een proof of concept.

In zes maanden hebben de studenten een onderzoek gedaan naar fietsparkeren. Dat heeft geleid tot de Fietsparkeermonitor. Op basis van fietsdata uit apps, zoals Schwung, is inzicht gekregen in wildparkeren. Zo kan de gemeente richter handhaven. In de toekomst is de Fietsparkeermonitor uit te breiden met meer informatie over fietsparkeren.

Onderzoek beleid fietsparkeren

Uit het onderzoek naar het beleid met betrekking tot fietsparkeren bij de grotere en ook de ‘fietsstad’ gemeentes in Nederland blijkt dat er zeer wisselende aanpakken zijn. Dit terwijl wildparkeren en hoge parkeerdruk een steeds groter probleem wordt in steden. Een veelgenoemde oorzaak daarvan is gebrek aan stallingscapaciteit en er wordt vaak creatief gezocht naar meer capaciteit en slimme systemen (zoals FRIS). Met de Fietsparkeermonitor krijgt een gemeente inzicht in de problemen.

+